I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

BCH Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp khóa XXI (Nhiệm kỳ 2020- 2022) được Đại hội đại biểu Đoàn trường bầu ra gồm 09 đ/c, trong đó có 6 đ/c thuộc Chi đoàn giáo viên và 3 đ/c thuộc Chi đoàn học sinh sinh viên.

1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Công Hoàng

      Media/2_TH1029/Images/z2002099516727-886c7674af3c0011a00bb1a81ce8210c5d3077c9-3-e.jpg
Đơn vị công tác: Trung tâm tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp

Số điện thoại: 0975.047.361

Email: conghoangussh@gmail.com

2. Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

     Media/2_TH1029/Images/mg-0080jpg6d9a6541-1-e.jpg

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học cơ bản

Số điện thoại: 0973.330.696

Email: nguyentuananh885@gmail.com

3. Ủy viên Ban thường vụ: Đ/c Vũ Thị Cúc

    Media/2_TH1029/Images/mg-0306jpg018e9d55-b-e.jpg

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo

Số điện thoại: 0986.337.787

Email: vucucdt@gmail.com

4. Các ủy viên BCH:

    Media/2_TH1029/Images/mg-0075jpgfa70172c-4-e.jpg

Đ/c Đặng Kiều Oanh -  Chi đoàn giáo viên

    Media/2_TH1029/Images/mg-0029jpgd5b35851-0-e.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Hồng -  Chi đoàn giáo viên 

       Media/2_TH1029/Images/mg-0023jpgec475252-0-e.jpg

Đ/c Đặng Thu Hà -  Chi đoàn giáo viên

Đ/c Đặng Thành Đô – BT Chi đoàn cơ khí

Đ/c Đinh Văn Long – BT Chi đoàn Cao đẳng

Đ/c Cầm Thị Đào -  PBT Chi đoàn Tin học

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

1. Mục tiêu cơ bản

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2022 xác định mục tiêu cơ bản là: “Đổi mới toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương đất nước; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động lớn của tuổi trẻ; chăm lo đáp ứng yêu cầu nguyện vọng, quyền lợi chính đáng cho ĐVTN; rèn luyện đội ngũ ĐVTN có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có tác phong công nghiệp, có tay nghề chuyên môn giỏi đáp ứng đòi hỏi của các doanh nghiệp và xã hội, biết kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ học sinh sinh viên nhà trường; sáng tạo, xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp trở thành cơ sở đào tạo nghề có uy tín trên phạm vi toàn quốc”.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp trong nhiệm kỳ 2020 - 2022

1. 100% Đoàn viên phấn đấu tiếp tục học tập nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. 100% đoàn viên tích cực tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn. Các chi đoàn phấn đấu hàng năm trên 80% đạt loại xuất sắc, không có đoàn viên yếu kém, đoàn viên vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật

3.100% ĐVTN tốt nghiệp ra trường, 100% ĐVTN đủ điều kiện lên lớp, trong đó khá giỏi đạt trên 60%.

4. 100%  đoàn viên là CB GV CNVC tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

5. 100% các phòng ở KTX sạch sẽ, gọn gàng. Không có sinh viên vi phạm pháp luật.

6. 100% đoàn viên, sinh viên ít nhất 01 lần đi tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử của trường, ngành, dân tộc

7. 100% các đoàn viên tham gia ít nhất 03 hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện vì cộng đồng.

8. 100% ĐVTN là cán bộ CNV GV xung kích tham gia vào nhiệm vụ tuyển sinh.

3. Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020– 2022

Chương trình 1 Nâng cao chất lượng Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho ĐVTN , xây dựng thế hệ trẻ Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nếp sống văn minh thanh lịch.

- Tuyên truyền, quán triệt trong ĐVTN nội dung các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Đoàn cấp trên. Triển khai, lồng ghép việc giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN một cách thường xuyên, liên tục đặc biệt vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm. Duy trì và đổi mới nội dung chương trình của Ban phát thanh thanh niên. Tham gia đầy đủ và có chất lượng các hoạt động, các hội thi do đoàn cấp trên phát động.

- Tổ chức đăng ký thi đua danh hiệu “Tập thể thanh niên giáo viên giảng dạy tốt" và “ Tập thể thanh niên học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp” cho 100% chi đoàn ngay từ đầu năm học; các chi đoàn, phòng ở đều có các biểu mẫu thi đua giúp ĐVTN xác định đúng đắn phương hướng học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mình. Phát huy mọi khả năng phấn đấu đạt tỷ lệ 70% các chi đoàn học sinh được công nhận danh hiệu “Tập thể thanh niên học tập - rèn luyện tốt”, chi đoàn giáo viên đạt danh hiệu “Tập thể thanh niên giảng dạy, công tác tốt”, Đoàn trường đạt danh hiệu “Đoàn trường có phong trào học tập - rèn luyện tốt”. Hướng đến mục tiêu xây dựng và đào tạo lớp ĐVTN mới có hoài bão lý tưởng cao đẹp, có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Tuổi trẻ trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp”,

- Tăng cường công tác thăm dò dư luận, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của ĐVTN để chủ động, tích cực tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, tăng cường phối hợp với các Phòng, Khoa, Đoàn thể khác trong nhà trường nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền chủ nghĩa Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, ý thức công dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, đưa nội dung 6 bài học lý luận chính trị vào sinh hoạt thường kỳ của ĐVTN.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương và đất nước; Tiến hành các hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị bạn trên địa bàn nhằm tăng cường sự hiểu biết, học hỏi và giúp đỡ nhau trong các hoạt động.

Chương trình 2: Phong trào "Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” và “Tuổi trẻ sáng tạo”

1. Phong trào "Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”.

Vận động  ĐVTN tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ khoa học kỹ thuật phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH.

- Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động tình nguyện của thanh niên trên mọi lĩnh vực để phát huy tinh thần trách nhiệm cũng như tính xung kích sáng tạo của tuổi trẻ.

- Phát động các đợt thi đua dạy tốt, học tốt.

- Tổ chức cho ĐVTN tham gia xây dựng các công trình công cộng, bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

- Tổ chức các hoạt động cao điểm trong mùa hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện…

2. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”

Vận động ĐVTN tích cực việc học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, sáng tạo trong công tác chuyên môn.

- Tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học tập tin học, ngoại ngữ...

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN - TDTT, hội thi, diễn đàn, tọa đàm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của nhà trường, địa phương, của đất nước.

Chương trình 3: Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS HCM vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền

- Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn; Đẩy mạnh chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tiến hành xây dựng và công khai các tiêu chí xem xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đến các chi đoàn để mọi ĐVTN được biết và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Tăng cường công tác quản lý đoàn viên và phát triển đoàn viên theo đúng nguyên tắc, điều lệ. Phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp hoạt động với Uỷ ban Hội LHTN Thị Xã Phổ Yên để tập hợp thanh niên, vận động, giáo dục, bồi dưỡng kết nạp 100% thanh niên vào Đoàn.

- Tiếp tục tăng cường công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu có tối thiểu 08 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ 2020– 2022.

                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                       BÍ THƯ

                                                                                       (đã ký)

 

 

                                                                           Nguyễn Công Hoàng