banner

Chuyên ngành kế toán - Cao đẳng

Kế toán trình độ cao đẳng là ngành, nghề thực hiện việc ghi chép, đo lường và cung cấp thông tin về...

Tổng quan
Tổng quan
Tổng quan
Thành tựu và Con số nổi bật
của IETC
Xem thêm
Xem thêm
background
Các Khối & Ngành đào tạo at IETC

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp hiện có rất nhiều khối ngành đào tạo với các ngành đào tạo khác nhau, trong đó bao gồm nhiều ngành nghề đang được xã hội quan tâm nhất. Các chương trình học tại IETC được thực hiện theo chuẩn đào tạo quốc tế, mang lại sự phát triển toàn diện nhất về thể chất lẫn trí tuệ.

Xem toàn bộ ngành đào tạo
Các đối tác chiến lược

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tự hào là đối tác của các Trường Cao đẳng Và Đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới. Những mối quan hệ đối tác đa dạng nhiều lĩnh vực của IETC mở ra nhiều cơ hội cho người học làm giàu thêm kiến thức và trải nghiệm toàn cầu của chính mình.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của Chuyên ngành kế toán - Cao đẳng được thành lập với nhiệm vụ đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và các dự án nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của giảng viên, sinh viên.