Liên hệ với chúng tôi

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Địa chỉ: đường Thống Nhất - phường Cải Đan - thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0915.502.812

Hotline: 0983.084.565 - 0985.392.913 - 0912.578.817

Email: ietc.edu.vn@gmail.com

Website: http://ietc.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/www.ietc.edu.vn

 

Liên hệ góp ý