Liên hệ với chúng tôi

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Địa chỉ: đường Thống Nhất - phường Cải Đan - thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:

Hotline:

Email:

Website: http://ietc.edu.vn/

Liên hệ góp ý