Cao đẳng

      Bao gồm 22 ngành nghề thuộc các lĩnh vực: Điện, Điện tử - Tự động hóa, Công nghệ thông tin - An ninh mạng và Bảo mật hệ thống , Kinh tế và Công nghệ Xây dựng... Ngoài các ngành nghề đặc thù, truyền thống của nhà trường còn có các nhóm ngành nghề mới, độc quyền được tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài....

Media/2_TH1029/Images/cnck1c13a442c-6-e.jpg
 
Media/2_TH1029/Images/dcn1b4d2c77a-f-e.jpg

 

 

Liên thông

       Các chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp, sơ cấp lên cao đẳng được xây dựng dựa trên cơ sở các chương trình đào tạo trung cấp, sơ cấp đang được đào tạo tại trường. Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng cao đẳng cử nhân, kỹ sư thực hành.... 

        Các chương trình đào tạo trung cấp được thiết kế theo các nhóm ngành nghề truyền thống của nhà trường như: Quản lý vận hành hệ thống điện, Xây lắp đường dây và trạm biến áp, Xây dựng dân dựng và công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản lý doanh nghiệp... 25 nghề trung cấp mang lại cho người học nhiều cơ hội lựa chọn và định hướng nghề nghiệp trong tương lai

Media/2_TH1029/Images/dcn3a48d01f1-5-e.jpg

 

Sơ cấp

Media/2_TH1029/Images/kt3d4be9271-5-e.jpg

      Ngắn gọn, xúc tích bám sát mục tiêu đào tạo với thời lượng đào tạo từ 3 - 6 tháng là mục tiêu của chương trình đào tạo sơ. Đối với những học viên đã được đào tạo qua cơ bản, đã có những hiểu biết nhất định về ngành nghề thì đào tạo sơ cấp là lựa chọn tốt nhất để tiếp cận các kỹ năng nghề nghiệp

An toàn lao động

      Cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng về An toàn lao động -  Vệ sinh công nghiệp, Kỹ năng sơ -  cấp cứu và xử lý các tình huống tại nạn lao động trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp

Media/2_TH1029/Images/xd25c739a14-9-e.jpg