1. Tên trường: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp. (IETC)

Media/2_TH1029/Images/anh-tong-the-truonga867fa52-4-e.jpg
   
Tên trường: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.
Tên Tiếng Anh: Industrial Economics and Technology College - Viết tắt: IETC.
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

Địa chỉ trụ sở:

       Cơ sở Phổ Yên: Trung Thành - Thị xã Phổ Yên - Tỉnh Thái nguyên

       Cơ sở Sông Công: Phường Cải Đan - Thành phố Sông Công - T. Thái nguyên.

Số điện thoại: 02803.761.668                         

Wedsite:  www.ietc.edu.vn

Năm thành lập trường:

                   + Năm thành lập đầu tiên: 1968

                   + Năm nâng cấp thành trường Cao đẳng: 2006

Loại hình trường: Công lập.

 

2. Lịch sử phát triển, chức năng nhiệm vụ và thành tích nổi bật

2.1. Lịch sử phát triển

 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương tiền thân là Trường trung học Xây dựng Cơ bản thuộc Bộ Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1251/QĐ - BCN ngày 30 tháng 10 năm 1968.

           Ngày 27 tháng 3 năm 2006, Trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Xây lắp Điện tại Quyết định số 1533/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Ngày 12 tháng 7 năm 2007, Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tại Quyết định số 3699/QĐ - BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2.2. Chức năng nhiệm vụ.

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Công Thương, Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng Kỹ thuật – Kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn theo quy định của pháp luật; thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ về giáo dục đào tạo, dạy nghề theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất – kinh doanh của ngành công nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

 

2.3. Thành tích nổi bật

Trải qua 53 năm xây dựng và phát triển Nhà trường đã khẳng định được vị thế là trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ có uy tín, được nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung đánh giá cao, HSSV của Nhà trường sau khi tốt nghiệp luôn được các doanh nghiệp đón nhận.

Từ năm 1968 đến nay, bằng sự nỗ lực trong chuyên môn và sự đoàn kết nội bộ, Nhà trường đã đạt được thành tích trong các hoạt động quản lý, đào tạo như:

- Huân chương Độc lập hạng nhì, hạng ba

- Huân chương Lao động hạng Nhất, nhì, Ba

- Công đoàn trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba.

- Nhiều cờ, bằng khen của Chính phủ, các Bộ, ngành, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.