Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được thành lập ngày 30/10/1968 theo Quyết định số 1251/QĐ-BCNN của Bộ Công nghiệp nặng. Đến nay Trường là cơ sở đào tạo công lập của Bộ Công Thương, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế công nghiệp đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất- kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

       Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

       Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Industrial Economic and Technology College ; viết tắt : IETC

        Cơ sở  Phổ Yên:  Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

        Cơ sở Sông Công: Đường Thống Nhất, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

        Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã đào tạo được trên 50.000 cán bộ, kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên lành nghề. Nhiều thế hệ học viên của Nhà trường  đã phấn đấu trở thành những cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ,  nắm giữ  nhiều cương vị chủ chốt trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên mọi miền tổ quốc.

        Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng các Huân chương độc lập, Huân chương lao động hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước.