Media/2_TH1029/Images/2a1805040-e-e.jpg

 

I. Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản trị Vật tư- kế hoạch gồm 14 người trong đó có 1 trưởng phòng và 13 nhân viên. Trình độ: 01 Thạc sĩ : 04 Cử nhân

 

II. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về đời sống, tham mưu trong công tác mua sắm, quản trị vật tư và đảm bảo các điều kiện vật chất khác trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

 

III. Nhiệm vụ

  1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành việc mua sắm vật tư trang thiết bị, tu bổ, sửa chữa, bảo trì, bảo quản tài sản và cơ sở vật chất của Nhà trường, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt vật chất và tinh thần của toàn Trường.
  2. Quản lý kho tài sản, tiến hành việc kiểm kê, đánh giá tài sản theo kế hoạch chung của Nhà trường và chế độ tài sản Nhà nước quy định.
  3. Tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an, theo dõi tạm trú, tạm vắng, tổ chức thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, lụt bão trong Nhà trường.
  4. Tổ chức hướng dẫn việc phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ, thực hiện việc khám và chữa bệnh ở tuyến I cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh, sinh viên, tổ chức việc khám sức khoẻ đầu khoá cho học sinh, sinh viên và khám sức khoẻ định kỳ cho giáo viên, cán bộ công nhân viên.
  5. Tổ chức và quản lý tài sản khu ký túc xá học sinh, quản lý nhà ở tập thể của cán bộ, giáo viên và công nhân viên
  6. Quản lý nhà khách và phục vụ ăn uống cho khách đến công tác hoặc lưu trú tại trường theo quy chế của nội bộ Nhà trường.
  7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ đời sống, quản lý và chăm sóc hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường,  an toàn lao động, kiến nghị những biện pháp lớn về tổ chức và cải thiện đời sống trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

C. Thông tin liên hệ

PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ VÀ KẾ HOẠCH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng phòng: Ths Lê Thanh Minh
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên