I. Cơ cấu tổ chức

- Hội đồng trường: Đang triển khai các bước để thành lập;

- Hiệu trưởng (Đang đề xuất bổ nhiệm 01 phó Hiệu trưởng);

- Hội đồng Khoa học, đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác.

 

     - Các phòng chức năng.

1. Phòng Đào tạo.

2. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính.

4. Phòng Tài chính - Kế toán.

5. Phòng Quản trị Vật tư và Kế hoạch.

6. Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

7. Phòng Thanh tra và Khảo thí.

 

     - Các khoa chuyên môn.

 1. Khoa Điện.

 2. Khoa Xây dựng.

 3. Khoa Kinh tế - Tài chính.

 4. Khoa Khoa học Cơ bản.

 5. Khoa Công nghệ Thông tin.

 

    - Các cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

         1. Trung tâm thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ.

         2. Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật tổng hợp.

         3. Trung tâm kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng.

         4. Trung tâm tin học, ngoại ngữ.

         5. Trung tâm tuyển sinh.

         6. Xưởng thực tập, thực hành.

         7. Thư viện.

         8. Các Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam

         9. Các Đoàn thể và tổ chức xã hội.

 

II. Chất lượng đội ngũ

 

TT

Đội ngũ

Năm học

2018 - 2019

(người)

Năm học

2019 - 2020

(người)

Năm học 2020 - 2021 (người)

Tỉ lệ so với năm học 2019 - 2020 (%)

1

Giảng viên, giáo viên đạt chuẩn

119

116

106

120%

2

Giảng viên, giáo viên trình độ tiến sĩ

0

0

 

0

0

3

Giảng viên, giáo viên trình độ thạc sĩ

94

98

98

100%

 

III. Năng lực đào tạo

           Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo các trình độ từ Sơ cấp, Trung cấp đến Cao đẳng, liên kết với các trường Đại học có uy tín đào tạo các hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và đào tạo lại, đào tạo nâng bậc; Hợp tác quốc tế trong đào tạo và xuất khẩu lao động.

           Nhà trường có đội ngũ Nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết, có trình độ cao và tay nghề cùng kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất, luôn được các doanh nghiệp tin tưởng hợp tác.

           Quy mô đào tạo của nhà trường năm học 2020 - 2021.

STT

Hệ đào tạo chính quy

Quy mô

đào tạo

Ghi chú

1

Cao đẳng

1.212

 

2

Trung cấp

1.503

 

3

Sơ cấp, dạy nghề

791

 

 

Tổng cộng:

3.505

 

           Công tác tuyển sinh các nghề trọng điểm của nhà trường luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao.