I. Cơ cấu tổ chức

- Hội đồng trường: Đang triển khai các bước để thành lập;

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

- Hội đồng Khoa học, đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác.

 

 1.Các phòng chức năng:

1.1. Phòng Quản lý Đào tạo;

1.2. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;

1.3. Phòng Tổ chức - Hành chính;

1.4. Phòng Tài chính - Kế toán;

1.5. Phòng Quản trị Vật tư;

1.6. Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

1.7. Phòng Thanh tra và Khảo thí.

 

 2.Các khoa chuyên môn:

 2.1. Khoa Điện - Điện tử;

 2.2. Khoa Xây dựng;

 2. 3. Khoa Kinh tế - Tài chính;

 2.4. Khoa Khoa học Cơ bản;

 2.5. Khoa Công nghệ Thông tin;

 2.6. Khoa Cơ khí;

 2.7. Khoa Công nghệ may và Thời trang.

 3. Các Trung tâm đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ sản xuất:

 3.1. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học;

 3. 2. Trung tâm Tuyển sinh;

 3.3. Trung tâm Xây lắp điện và Kiểm định vật liệu xây dựng;

 3.4. Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Dịch vụ tổng hợp;

 

 4. Các Tổ chức phục vụ đào tạo: Thông tin - Thư viện; Phòng học lý thuyết; Phòng truyền thống; Xưởng thực hành, thí nghiệm; Ký túc xá và nhà ăn; Nhà văn hóa thể dục thể thao.

 

 5. Các Trung tâm đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ sản xuất.

 

 6. Tổ chức Đảng, các đoàn thể và tổ chức xã hội.

 

II. Chất lượng đội ngũ

 

TT

Đội ngũ

Năm học

2018 - 2019

(người)

Năm học

2019 - 2020

(người)

Năm học 2020 - 2021 (người)

Tỉ lệ so với năm học 2019 - 2020 (%)

1

Giảng viên, giáo viên đạt chuẩn

119

116

106

120%

2

Giảng viên, giáo viên trình độ tiến sĩ

0

0

 

0

0

3

Giảng viên, giáo viên trình độ thạc sĩ

94

98

98

100%

 

III. Năng lực đào tạo

           Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo các trình độ từ Sơ cấp, Trung cấp đến Cao đẳng, liên kết với các trường Đại học có uy tín đào tạo các hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và đào tạo lại, đào tạo nâng bậc; Hợp tác quốc tế trong đào tạo và xuất khẩu lao động.

           Nhà trường có đội ngũ Nhà giáo giàu kinh nghiệm, tâm huyết, có trình độ cao và tay nghề cùng kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất, luôn được các doanh nghiệp tin tưởng hợp tác.

           Quy mô đào tạo của nhà trường năm học 2020 - 2021.

STT

Hệ đào tạo chính quy

Quy mô

đào tạo

Ghi chú

1

Cao đẳng

1.212

 

2

Trung cấp

1.503

 

3

Sơ cấp, dạy nghề

791

 

 

Tổng cộng:

3.505

 

           Công tác tuyển sinh các nghề trọng điểm của nhà trường luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao.