KHOA KINH TẾ- TÀI CHÍNH

 

Media/2_TH1029/Images/3da893f68d1c77422e0da83f7704-b-e.jpg

 

I. Cơ cấu tổ chức

- 01 Trưởng khoa: Th.S Hà Thị Hồng

- 01 Phó khoa: Hoàng Vân Ngọc

- Bộ môn kinh tế chung có 15 GV chịu trách nhiệm trong đó 10 Th.S và 05 cử nhân. Trưởng bộ môn kinh tế chung: Th.S Lê Thị Nhung.

- Bộ môn kế toán có 15 GV chịu trách nhiệm trong đó có 11 Th.S và 04 cử nhân. Trưởng bộ môn kế toán: Th.S Hà Thị Hồng.

 

II. Nhiệm vụ

Khoa Kinh tế- Tài chính (KT-TC) có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trong đơn vị tham gia công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Hiện nay khoa kinh tế được cấp phép đào tạo 5 chuyên ngành hệ cao đẳng, 8 chuyên ngành hệ trung cấp và 1 chuyên ngành liên thông Cao đẳng. Cụ thể:

STT

CHUYÊN NGÀNH

HỆ ĐT

GHI CHÚ

 1.  

Kế toán

Cao đẳng

 

 1.  

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng

 

 1.  

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Cao đẳng

 

 1.  

Quản trị kinh doanh

Cao đẳng

 

 1.  

Tài chính ngân hàng

Cao đẳng

 

 1.  

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Trung cấp

 

 1.  

Kế toán doanh nghiệp

Trung cấp

 

 1.  

Quản lý doanh nghiệp

Trung cấp

 

 1.  

Quản lý và kinh doanh khách sạn

Trung cấp

 

 1.  

Quản lý và kinh doanh du lịch

Trung cấp

 

 1.  

Tài chính ngân hàng

Trung cấp

 

 1.  

Kế toán hành chính sự nghiệp

Trung cấp

 

 1.  

Nghiệp vụ bán hàng

Trung cấp

 

 1.  

Kế toán

Liên thông

 

 

III. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:

+ 01 phòng thực hành cho các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, quản lý doanh nghiệp

+ 01 phòng thực hành cho chuyên ngành nghiệp vụ bán hàng với trang thiết bị hiện đại

+ 01 phòng thực hành cho các chuyên ngành khách sạn, du lịch với đầy đủ các trang thiết bị thực hành

IV. Thông tin liên hệ

KHOA KINH TẾ TÀI CHÍNH- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng khoa: Ths Hà Thị Hồng
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0918322122

Gmail: hahong203@gmail.com