Media/2_TH1029/Images/18b44ddcc-f-e.jpg

I. Cơ cấu tổ chức

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Tuấn Hải

Giám đốc

0912578817

2

Ong Thế Tuyến

Nhân viên

0918970158

3

Nguyễn Công Hoàng

Nhân viên

0975047361

 

II. Chức năng

Thực hiện công tác tuyển sinh và hợp tác, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục Nhà nước và các trường đại học theo quy định của pháp luật

 

III. Nhiệm vụ

  1. Công tác tuyển sinh
  • Xây dựng quy chế, lập phương án tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và hình thức đào tạo, thực hiện kế hoạch tuyển sinh, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh.
  • Thành lập hội đồng tuyển sinh, ban thư ký hội đồng tuyển sinh, chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp tuyển sinh trong Nhà trường.
  • Thực hiện các công việc khi học sinh, sinh viên trúng tuyển: như thu hồ sơ, lập danh sách, in giấy báo, lưu trữ hồ sơ, nhập dữ liệu vào hệ thống,…
  1. Hợp tác doanh nghiệp và tư vấn việc làm cho HSSV
  • Xây dựng, phát triển và duy trì hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở hợp tác kinh doanh để tìm hiểu về thị trường lao động, nguồn lực và nhu cầu lao động, sau để giới thiệu việc làm cho HSSV.
  • Triển khai các hội nghị, hội thảo, các buổi gặp mặt giữa nhà trường và các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin phản hồi về chất lượng lao động, để nắm bắt tình hình làm việc sau khi tốt nghiệp của HSSV; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp và các hình thức khác như tu nghiệp sinh, du học.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng giao.
  1. Hợp tác, liên kết đào tạo
  • Phối hợp với các trường Đại học triển khai tuyển sinh các lớp liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học. Tổ chức ngắn hạn cấp chứng chỉ.

IV. Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Giám đốc:TS. Nguyễn Tuấn Hải
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0912578817

Email: haiietc@gmail.com