" Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp trở thành trường trọng điểm, trường chất lượng cao giai đoạn 2020-2025 "

1. Các mục tiêu cụ thể:

    + Chất lượng kiến thức, chuyên môn, kĩ năng... và phẩm chất đạo đức của người học, học sinh khi tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu của xã hội, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế .

     + Các công trình, sản phẩm có khả năng ứng dụng và triển khai, có tính hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, làm nền tảng cho đào tạo chất lượng cao.

     + Đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực và trình độ cao, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế làm nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường.

     + Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo,

    + Mô hình đào tạo theo định hướng tiên tiến đa lĩnh vực, các ngành nghề đào tạo  được  liên kết chặt chẽ với các cơ sở, đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

     + Các nguồn lực tài chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù.

2. Các chỉ tiêu chính trong đào tạo

     + Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn trình độ quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Đạt 90% sinh viên tốt nghiệp ra trường có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn có thể làm việc ngay tại các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

      + Quy mô các bậc và loại hình đào tạo hợp lý, cân đối theo tiêu chí của trường. Tiến tới đào tạo mô quy đào tạo hệ chất lượng cao 50% từ năm học 2020 - 2021. Quy mô đào tạo liên kết hệ trung cấp với các trung tâm ổn định ở mức hiện tại.

      + Cơ cấu đa ngành, đa nghề: Đào tạo chính quy hệ Cao đẳng, Trung cấp,  Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị ngoài trường được đẩy mạnh, Phát triển và thực hiện có chất lượng 04 chương trình đào tạo chất lượng cao, mũi nhọn.

      + Sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở của Nhà trường nhằm mục đích duy trì các giá trị văn hóa, truyền thống, thương hiệu của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp. Có một cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin tốt, phục vụ cho việc đào tạo và NCKH.

 3. Các hệ đào tạo:

      - Cao đẳng: 2,5 năm

      - Trung cấp: 2 năm

      - Liên thông TC-CĐ: 1,5 năm

      - Sơ cấp nghề: 6 tháng

      - Ngắn hạn: 3 đến dưới 6 tháng

4. Các nghề đào tạoVới 52 nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực

      - Công nghệ thông tin

      - Điện - Điện tử

      - Cơ khí

      - Xây dựng

      - Tài chính – Kế toán – Quản trị kinh doanh

      - Công nghệ may

5. Phương pháp giảng dạy

      - Tổ chức giảng dạy theo phương thức tín chỉ

     - Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, đưa công nghệ trực tuyến vào giảng dạy, tổ chức các buổi thảo luận trao đổi trực tuyến qua mạng nhằm tận dụng công nghệ trực tuyến để đưa chất xám của các chuyên gia trong và ngoài nước nhanh chóng đến với sinh viên.

     - Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình tổ chức đào tạo, thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bám sát các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên.

6. Cấu trúc chương trình:

    - Chương trình được phân bố hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giữa các môn học đại cương - chuyên ngành nhằm đáp ứng kiến thức cơ bản và công nghệ theo chuẩn nghề.

7. Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp:

     - Kết hợp triển khai R&D (nghiên cứu và phát triển) trong các doanh nghiệp. Ký kết hợp đồng gắn giữa giảng dạy lý thuyết với thực hành thực tế tại doanh nghiệp.

8. Quyền lợi của người học

     - Người học tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại cập nhật, phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp  dụng trên thế giới.

     - Ngoài chính sách học bổng theo quy định, người học được hưởng các chế độ học bổng khác của doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế.

     - Người học được tham gia các câu lạc bộ tài năng do trường tổ chức.

     - Sử dụng hệ thống mạng chất lượng cao, hỗ trợ học tiếng Anh thực hành.

     - Sử dụng hệ thống tài nguyên học tập phong phú bao gồm  thư viện điện tử, Giáo trình điện tử.