Media/2_TH1029/Images/18b9e3bf4-8-e.png

I. Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức hành chính có 8 người trong đó 01 trưởng phòng và 07 nhân viên

 

II. Chức năng

Thực hiện chức năng quản lý về tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ, các hoạt động lễ tân, phương tiện vận tải.

 

III. Nhiệm vụ

  1. Công tác hành chính: xây dựng kế hoạch, theo dõi, đánh giá và đề xuất sửa đổi công tác cải cách hành chính trong nhà trường.
  2. Công tác tổng hợp: lập chương trình kế hoạch, làm các loại thống kê, báo cáo, tổng hợp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm về các cuộc họp, hội nghị, hội đồng liên quan đến công nhân viên.
  3. Công tác thi đua, khen thưởng: chịu trách nhiệm về thu nhận, xử lý hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
  4. Công tác lưu trữ văn thư: Theo dõi, quản lý, lưu trữ các công văn đi, đến, các văn bản, giấy tờ của Nhà trường, bảo quản và sử dụng con dấu của Nhà trường đảm bảo nguyên tắc chế độ bảo mật của Nhà nước.
  5. Công tác quản lý, cấp phát thư báo và thông tin liên lạc: đảm bảo công tác thông tin liên lạc giữa Nhà trường, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.
  6. Công tác lễ tân, phục vụ: là đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện lớn, các cuộc thăm hỏi, làm việc của các phái đoàn đến Nhà trường.
  7. Quản lý, điều hành hoạt động sử dụng xe ô tô của Nhà trường.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Thông tin liên hệ

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng phòng: Ths Chu Văn Nguyên
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0983084565

Gmail: chuvannguyen1@gmail.com
 

Media/2_TH1029/Images/2a3465193-6-e.jpg

Trưởng phòng: Chu Văn Nguyên