I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 800 sinh viên
 2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
 3. Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển học bạ

- Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2020

 1. Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A00 (Toán, Vật lý, Hoá học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
 2. Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả học tập của 02 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12. (Môn toán nhân hệ số 2)
 3. Điểm chuẩn trúng tuyển: 16 điểm.
 4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm

II. HỆ TRUNG CẤP

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000 học sinh
 2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên
 3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ
 4. Tổ hợp môn xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hoá học)
 5. Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả học tập của 02 học kỳ lớp 8 và học kỳ 1 của lớp 9 hệ THCS.
 6. Điểm chuẩn trúng tuyển: 15 điểm
 7. Thời gian đào tạo: 02 năm (chỉ lấy bằng trung cấp) ; 03 năm (tốt nghiệp lấy đồng thời hai bằng trung cấp, được tham gia thi THPT quốc gia hệ GDTX)

Ghi chú: Học sinh học trung cấp có nguyện vọng học văn hoá THPT hệ GDTX đăng ký trực tiếp với cán bộ tuyển sinh.