Media/2_TH1029/Images/mg-0249jpg58628dee-3-e.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Cơ cấu tổ chức

- Chủ nhiệm khoa: 01

- Phó chủ nhiệm khoa: 02

- Bộ môn Cơ sở : 11 GV trong đó có 10 GV trình độ Thạc sĩ, 01 GV trình độ Đại học

- Bộ môn Tự động hóa: 12 GV trong đó có 11 GV trình độ Thạc sĩ, 01 GV trình độ Đại học

- Bộ môn hệ thống điện: 11 GV trong đó có 01 GV trình độ Tiến sĩ , 9 GV trình độ Thạc sĩ, 01 GV trình độ Đại học

II. Các chuyên ngành đào tạo chính

1. Hệ Cao đẳng

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Đo lường điện

- Điện tử dân dụng

- Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kv trở xuống.

- Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220kv trở lên.

- Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kv trở xuống.

- Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220kv trở lên.

- Điện công nghiệp.

- Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà.

- Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí.

2. Hệ Cao đẳng liên thông:

- Điện công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

3. Hệ Trung cấp

- Đo lường điện

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kv trở xuống.

- Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220kv trở lên.

- Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kv trở xuống.

- Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220kv trở lên.

- Xây lắp đường dây và trạm điện.

4. Hệ sơ cấp:

- Điện dân dụng

- Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô

- Đo lường điện

- Lắp đặt thiết bị điện

- Lắp đặt thiết bị điện công trình

- Điện công nghiệp

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Điện lạnh

- Điện tử dân dụng

- Xây lắp điện

- Quản lý kinh doanh điện

- Quản lý vận hành lưới điện

- Sửa chữa điện công nghiệp

- Sửa chữa điện lạnh.

- Sửa chữa điện nước dân dụng

- lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ

- Sửa chữa quạt, động cơ điện và máy biến áp

3. Một số hoạt động của khoa

Media/2_TH1029/Images/mg-0219jpg9dbd5190-7-e.jpg        

 

Media/2_TH1029/Images/img-0876182fd1b3-8-e.jpg

 

Media/2_TH1029/Images/img-0853f4808954-9-e.jpg

 

III. Cơ sở vật chất

1. Phòng thực hành Kỹ thuật điện

2. Phòng thựchành kỹ thuật điện tử - điện tử công suất

3. Phòng thực hành Máy điện- khí cụ điện- vật liệu điện

4. Phòng thực hành Điều khiển- Trang bị điện

5. Phòng thực hành điều khiển lập PLC- vi xử lý

6. Phòng thực hành điều khiển truyền động điện

8. Phòng thực hành điện dân dụng

7. Phòng thực hành đo lường điện

9. Phòng thực hành điện cơ bản

10. Phòng thực hành điện tử dân dụng

11. Phòng thực hành nhà máy điện và trạm biến áp

12. Phòng thực hành hệ thống cung cấp điện

13. Phòng thực hành kỹ thuật cảm biến

14. Phòng thực hành điện lạnh, điều hòa không khí

15. Phòng thực hành về lắp đặt thiết bị điện

16. Xưởng thực hành xây lắp điện

17. Xưởng thực hành các thiết bị đóng cắt và đo lường trạm 110kv ngoài trời.

18. Phòng thực hành Thiết kế, thi công hạ tầng hệ thống cáp mạng

19. Phòng thực hành bảo vệ rơle trong hệ thống điện.

20. Phòng thực hành cơ điện.

21. Phòng thực hành công nghệ cao.

IV. Chức năng nhiệm vụ

1/ Quản lý

  1. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về chủ trương, quan điểm phát triển về chương trình đạo tào, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng chuyên môn
  2. Xây dựng, theo dõi, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo của các ngành, nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp.
  3. Tổ chức đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên.
  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các nhân viên trong khoa.
  5. Quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất thiết bị đào tạo của nhà trường.

2/ Tiến hành đào tạo.

2.1. Tiến hành biên soạn đề cương, giáo án đào tạo cho các ngành, nghề.

  1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo cho người học.
  2. Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học.
  3. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

3/ Các hoạt động khác

3.1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài trường.

3.2. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài các cấp phù hợp và hướng dẫn người học tham gia nghiên cứu khoa học.

IV/ Thông tin liên hệ

KHOA ĐIỆN- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng Khoa: Ths. Dương Văn Cường
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên