Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Lập trình PLC

 

 

Điện công nghiệp và dân dụng

 

 

Điện tử dân dụng

 

 

Điện công nghiệp

 

 

Điện dân dụng

 

 

Điện lạnh

 

 

Sửa chữa điện lạnh ô tô

 

 

Sửa chữa điện công nghiệp

 

 

Sửa chữa điện dân dụng

 

 

Sửa chữa điện nước dân dụng

 

 

Sửa chữa điện lạnh

 

 

Sửa chữa quạt, động cơ điện và máy biến áp

 

 

Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất

 

 

Xây lắp điện

 

 

Lắp đặt thiết bị điện công trình

 

 

Lắp đặt thiết bị điện

 

 

Quản lý kinh doanh điện năng

 

 

Hệ thống điện

 

 

Đo lường điện