banner

Chuyên ngành quản lý và kinh doanh du lịch - Trung cấp

 Du lịch Là ngành công "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa nên mang lại thu nh...

Giới thiệu chung

 Du lịch Là ngành công "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa nên mang lại thu nhập cao. Chương trình đào tạo Quản lý và kinh doanh du lịch có những đặc điểm nổi bật

Mã ngành

5340421  

 

 

Các môn dự tuyển

 

Thời gian đào tạo

Trình độ đào tạo: Trung cấp - 2 năm

Tiêu chuẩn đào tạo

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo:

 Du lịch Là ngành công "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa nên mang lại thu nhập cao. Chương trình đào tạo Quản lý và kinh doanh du lịch có những đặc điểm nổi bật:

Cập nhật theo xu hướng

Chương trình đào tạo được xây dựng cập nhật theo xu hướng du lịch trong nước và quốc tế

Lý thuyết gắn với thực hành

Ngoài học lý thuyết trên lớp, người học còn được thực hành, thực tế về nghiệp vụ

Phát triển kỹ năng toàn diện: giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy, lãnh đạo, ….và những kỹ năng phổ quát nhất có thể áp dụng cho bất kỳ con đường sự nghiệp nào mà bạn lựa chọn

- Cấu trúc chương trình học

Chương trình học được phân bố hợp lý kiến thức giúp người học tích lũy được kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp:

Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Ngành Quản Lý và Kinh Doanh Du Lịch (TC) cung cấp bao gồm cả kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn.

Cấu trúc chương trình học

 Du lịch Là ngành công "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa nên mang lại thu nhập cao. Chương trình đào tạo Quản lý và kinh doanh du lịch có những đặc điểm nổi bật

Triển vọng nghề nghiệp

 Du lịch Là ngành công "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa nên mang lại thu nhập cao. Chương trình đào tạo Quản lý và kinh doanh du lịch có những đặc điểm nổi bật

William C. Brown
media
William C. Brown
" Ngôn ngữ thực sự của thương mại là cuộc trò chuyện tự nhiên giữa con người với nhau."
media

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn & hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

SĐT: 076.632.9998

*
*
*