Tên ngành, nghề: Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí

- Mã ngành, nghề: 6510315

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1.Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí để thực hiện các nhiệm vụ gia công, chế tạo các thiết bị cơ khí; lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành đối với: Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi cho nhà máy và trong các công trình dân dụng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

1.2.Mục tiêu cụ thể

*  Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và tin học, ngoại ngữ…

- Trình bày được phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng trong lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí của tòa nhà.

- Trình bày được các phương pháp gia công, tạo hình các chi tiết bằng tay, hoặc bằng máy; lắp ghép các chi tiết, cụm chi tiết bằng các phương pháp ghép ren, hàn, đinh tán, gò giáp mí …

- Mô tả được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp thi công lắp đặt, kiểm tra đối với: hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận, chi tiết thuộc hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Phân tích được một số nguyên nhân hư hỏng, cách kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thông thường của hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng;

- Trình bày được công dụng, phân loại, phương pháp bảo quản, sử dụng các loại nguyên vật liệu dùng trong hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Trình bày được các phương pháp vận hành và bảo trì hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí.

- Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

 * Kỹ năng:

- Ứng dụng được công nghệ thông tin vào thực tế nghề nghiệp.

- Đạt trình độ năng lực Tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của Thông tư số  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Sử dụng được các thiết bị cầm tay, máy gia công cơ khí thực hiện chế tạo các bộ phận, thiết bị phục vụ lắp đặt, sửa chữa hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Lập được phương án lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Thực hiện lắp đặt hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Thực hiện được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa những hư hỏng thông thường hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Quản lý, tổ chức vận hành, hướng dẫn vận hành đối với hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí hệ thống sưởi bằng nước nóng.

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động, xử lý được các tình huống sơ cứu người bị nạn trong quá trình chế tạo, lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi bằng nước nóng trong vận hành, bảo trì nhà máy hoặc tòa nhà.

* Năng lực tự chủ, chụ trách nhiệm:

- Thực hiện công việc với tình thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động.

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế.

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

- Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp người học làm được các công việc sau: Gia công các chi tiết, cụm chi tiết cơ khí dùng cho hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và các thiết bị liên quan; thực hiện lắp đặt, bảo trì các hệ thông cấp thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí; hệ thống sưởi bằng nước nóng; thực hiện vận hành, bảo trì nhà máy hoặc tòa nhà.

- Có khả năng tự tạo việc làm.

- Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.