- Tên ngành, nghề: Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà

- Mã ngành, nghề: 6510314

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

- Hình thức đào tạo: Chính quy

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà để thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, bảo trì đối với: hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; thực hiện kết nối và cài đặt hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo năng suất lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

1.2. Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và tin học, ngoại ngữ…

- Trình bày được phương pháp đọc bản vẽ kỹ thuật

- Trình bày được phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị dùng cho Lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà

- Trình bày được phương pháp lắp đặt giá đỡ, thang cáp, máng cáp, ống đi dây; phương pháp đi dây hệ thống cung cấp điện.

- Trình bày được phương pháp lắp đặt, đi dây tủ điện

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý máy phát điện, phương pháp lắp đặt, kiểm tra máy phát điện dự phòng.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà.

- Trình bày được phương pháp vận hành hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà

          - Giải thích được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

          - Trình bày được các kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

* Kỹ năng:

- Ứng dụng được công nghệ thông tin vào thực tế nghề nghiệp.

- Đạt trình độ năng lực Tiếng Anh bậc 2/6 theo quy định của Thông tư số  01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi.

          - Đọc được bản vẽ thi công lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà

          - Lập được bảng kiểm kê thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng cho hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà.

          - Lập được phương án thi công lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà.

          - Lắp đặt được hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà bao gồm: lắp đặt thang cáp, máng cáp, ống đi dây; lắp đặt tủ điện; lắp đặt máy phát điện dự phòng; đi dây, kết nối, kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị dùng trong lắp đặt và kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà.

* Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện công việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động.

- Có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng, tài nguyên hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học làm được các công việc lắp đặt, bảo trì đối với hệ thống cung cấp điện, các thiết bị điện cho tòa nhà, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống thông gió cho tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống bảo vệ và chống sét; hệ thống quản lý, giám sát đối với tòa nhà.