1. Tên ngành đào tạoCông nghệ kỹ thuật xây dựng

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

 • Kiến thức chung về kinh tế- xã hội:

 Hiểu biết về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 • Kiến thức nghề:
 • Đọc hiểu và thể hiện được các bản vẽ kỹ thuật về xây dựng ( bằng cả tiếng Việt và tiếng anh). Ưng dụng được các phần mềm thể hiện bản vẽ
 • Có kiến thức rất cơ bản về kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép. Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành này để sử dụng được các phần mềm hỗ trợ tính toán kết cấu
 • Có tay nghề  cao trong  các công việc nghề kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi)
 • Biết ứng dụng các công nghệ thi công tiên tiến vào công tác sản xuất xây
 • Hiểu được các bước lập dự toán, thành quyết toán công tình
 • Có khả năng lập biện pháp thi công, tổ chức sản xuất tại các công trình cấp II trở xuống

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

 •  Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật;
 • Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;
 • Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà;
 • Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;
 • Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề;
 • Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.

4.2. Kỹ năng mềm :

 • Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm.
 • Sử dụng thành thạo 01 phần mềm dự toán, autocad và biết sử dụng 1 phần mềm khác phục vụ cho công nghệ BIM
 • Sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng.
 • Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường.
 • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau
 • Có khả năng làm việc nhóm và có năng lực dẫn dắt nhóm về kiến thức được đào tạo.
 • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ.

6. Phẩm chất đạo đức

 Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 • CBKT hồ sơ - hiện trường tại công trình XD;
 • CB giám sát hiện trường; người triển khai bản vẽ biện pháp thi công;
 • Giám sát hiện trường CĐTƯ

 8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập lên trình độ đại học  cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

1. Tên ngành đào tạo Kỹ thuật xây dựng

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

 • Kiến thức chung về kinh tế- xã hội:

 Hiểu biết về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 • Kiến thức nghề:
 • Đọc hiểu và thể hiện được các bản vẽ kỹ thuật về xây dựng ( bằng cả tiếng Việt và tiếng anh). Ưng dụng được các phần mềm thể hiện bản vẽ
 • Có kiến thức cơ bản về kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép. Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành này để sử dụng được các phần mềm hỗ trợ tính toán kết cấu
 • Có tay nghề cơ bản của các công việc nghề kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi)
 • Thành thạo công tác lập dự toán, thành quyết toán công tình
 • Có khả năng lập biện pháp thi công, tổ chức sản xuất tại các công trình cấp III trở xuống

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Đọc, thể hiện bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật;
 • Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;
 • Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà;
 • Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;
 • Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề;
 • Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.

4.2. Kỹ năng mềm :

 • Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm.
 • Sử dụng thành thạo 01 phần mềm dự toán, autocad và biết sử dụng 1 phần mềm khác phục vụ cho công nghệ BIM
 • Sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng.
 • Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường.
 • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau
 • Có khả năng làm việc nhóm và có năng lực dẫn dắt nhóm về kiến thức được đào tạo.
 • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ.

6. Phẩm chất đạo đức

 Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ thuật viên tại hiện trường
 • Cán bộ ban quản lý dự án, TVGS
 • Kỹ thuật triển khai bản vẽ hoặc thiết kế các công trình cấp III trở xuống
 • Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng;
 • Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề.

 8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập lên trình độ đại học  cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

 

1. Tên ngành đào tạo Xây dựng dân dụng và công nghiệp

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp

3. Yêu cầu về kiến thức:

 • Kiến thức chung về kinh tế- xã hội:

 Hiểu biết về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 • Kiến thức nghề:
 • Sau khi học xong chương trình học sinh đạt được trình độ của một  Kỹ thuật viên Xây dựng làm việc ở: Các Đội xây dựng và các Công ty, Xí nghiệp xây dựng thuộc thành phần kinh tế ở trung ương và địa phương
 • Dưới sự chỉ đạo của kỹ sư, kỹ thuật viên xây dựng thực hiện từng phần công việc hướng dẫn - Quản lý - Kiểm tra kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu, thí nghiệm và những vấn đề nghiệp vụ khác.
 • Đối với từng hạng mục công trình, các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật viên xây dựng có thể chỉ đạo toàn bộ công tác kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây dựng, tổ chức thi công, nghiệm thu bàn giao và bảo hành sau xây dựng.
 • Kỹ thuật viên có thể được giao là tổ trưởng, đội trưởng trở lên chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc trong tổ, đội xây dựng theo cơ chế mới hạch toán kinh doanh.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Tham gia triển khai thiết kế và triển khai tổ chức thi công các công trình xây dựng.
 • Chỉ đạo toàn bộ công tác kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây dựng, xây dựng, nghiệm thu bàn giao và bảo hành sau xây dựng đối với từng hạng mục công trình, các công trình quy mô nhỏ và vừa.
 • Làm tổ trưởng, đội trưởng chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc trong tổ, đội thi công.
 • Giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công các công trình dân dụng và công nghiệp qui mô vừa và nhỏ.

4.2. Kỹ năng mềm :

 • Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm.
 • Sử dụng thành thạo 01 phần mềm dự toán, autocad và biết sử dụng 1 phần mềm khác phục vụ cho công nghệ BIM
 • Sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng.
 • Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường.
 • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau
 • Có khả năng làm việc nhóm và có năng lực dẫn dắt nhóm về kiến thức được đào tạo.
 • Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ.

6. Phẩm chất đạo đức

 Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Kỹ thuật viên tại các đơn vị thi công xây dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng và các cơ sở đào tạo nghề cho xây dựng.
 • Tổ trưởng, nhóm trưởng một nhóm thợ chuyên môn, thợ bậc tay nghề bậc cao.
 • Khởi tạo doanh nghiệp và hành nghề thi công xây dựng, tư vấn xây dựng

 8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập lên trình độ đại học  cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.