1. Ngành đào tạo: Tin học ứng dụng

2. Trình độ đào tạo:

Cao đẳng chuyên nghiệp

- Mã ngành: 6480205

3. Yêu cầu về kiến thức

 * Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 - Có kiến thức về doanh nghiệp, thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm.

- Hiểu các kiến thức về lập trình bậc cao

- Nắm được các kiến thức về lập trình và quản trị Web, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ thống mạng lập trình về tổ chức quản lý

* Kỹ năng:

- Cài đặt được máy tính, các chương trình điều khiển; Bảo trì, sửa chữa máy tình và các thiết bị ngoại vi.

- Vận dụng để xây dựng và quản trị hệ thống mạng; triển khai hệ thống mạng của các cơ quan, xí nghiệp, trường học… Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị người dùng và tài nguyên trên mạng.

- Phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin quy mô vừa và nhỏ.

- Thiết kế, xây dựng các ứng dụng tin học áp dụng trong quản lý, kỹ thuật (các phần mềm quản lý, hệ thống website,…)

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Cán bộ kỹ thuật Tin học ứng dụng trình độ cao đẳng là cán bộ vừa có trình độ lý thuyết vừa có kỹ năng thực hành, được bố trí làm việc tại các Công ty máy tính (phần mềm, phần cứng) và dịch vụ tin học; Các văn phòng, phòng máy, các vị trí xử lý dữ liệu, quản trị hệ thống của các công ty, xí nghiệp sản xuất- dịch vụ.