Vào ngày 15-16/5/2021, tại trường IETC, Viện Đào tạo CNTT Quốc tế (ITECH) phối hợp với Trường cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tổ chức Hội thảo chuyên ngành Công nghệ thông tin và bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho giáo viên chuyên ngành góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường IETC. 

Tham gia Hội thảo, về phía Viện Đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế I-Tech có TS. Nguyễn Hoài Duy, Viện Trưởng và Các chuyên gia Công nghệ thông tin. Về phía nhà trường có ThS. Khuất Quang Tuấn – Hiệu trưởng và cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ thông tin.

Hội thảo đã giúp giảng viên, giáo viên cập nhật những kiến thức chuyên sâu về Công nghệ thông tin, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy cơ, mối đe doạ về an toàn đối với các hệ thống thông tin. Qua đó, giúp giảng viên, giáo viên có kinh nghiệm thực tiễn để tự tin khi ứng phó, xứ lý trước các cuộc tấn công mạng vào hệ thống Thông tin của Nhà trường.

Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin của nhà trường đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời đại “chuyển đổi số”.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi Hội thảo:

Media/2_TH1029/Images/z2497381603143-a87304128f9d869f8be8e6f94b0e557a2b365c5c-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/z2497381627060-a54cdc9671ebe37bb531d9ab7190c99e865bc5ea-d-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/z2497381618673-108277ec91440eee4a6a65a2dfceb145420b3f92-7-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/z2497381604151-67cbf7453672859b43ceb80a74d48d7fcf1c8a20-0-e.jpg

BAN THÔNG TIN

Tin liên quan