Sáng ngày 22/3/2023, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Về Dự đại hội có các đoàn đại biểu:

+ Công đoàn Công Thương Việt Nam có đồng chí: Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí: Phan Thị Diệu Loan - Trưởng Ban tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Lê Văn Long - Ban tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam

+ Đồng chí: Cao Đức Thành - Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương

+ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thái Nguyên) có đồng chí Trung tá Tạ Văn Việt - Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, đồng chí Đại uý Phạm Duy Khánh - Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ.

+ Liên đoàn lao động Thành phố Phổ Yên đồng chí Hoàng Anh - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Phổ Yên

+ Đồng chí Khuất Quang Tuấn - Bí thư Đảng uỷ - Q.Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Chí Nhân - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ:

+ Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực hơn. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Công đoàn các cấp và Chương trình hành động đề ra; các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của Ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

+ Việc phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp, năng lực nghề nghiệp, có sự chuyển biến rõ nét; giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

+ Trọng tâm là thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học” đã được công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động xã hội, từ thiện, giúp người lao động vượt qua khó khăn được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung phong phú.

+ Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện...

+ Trong nhiệm kỳ, có 85 lượt thầy cô đạt danh hiệu GV giỏi cấp trường, 25 lượt thầy cô đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh, 01 nhà giáo đạt giải nhì Hội giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc. Hai cá nhân được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Công đoàn trường 04 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Công đoàn Nhà trường được Công đoàn Công Thương Việt Nam và Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc.

Tại đại hội, đã đưa ra thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn trường trong tình hình mới với 7 nhóm giải pháp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 7 đồng chí; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Hoàng Đức Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn trường khoá XX, nhiệm kỳ 2017-2023 đã được đại hội tín nhiệm bầu vào BCH khoá mới, đã được Hội nghị lần thứ nhất BCH khoá mới tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Công đoàn trường Khoá XXI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023- 2028 là Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn đoàn kết cùng Ban chấp hành CĐ Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng BCH xây dựng CĐ Trường ngày càng vững mạnh./.

Tin bài: Công Hoàng. Ảnh: Thế Lực.

Media/2_TH1029/Images/2631bdcfbd-9-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/25dbeb7a4a-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/2519e82bedf-7-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/24b0a22a42-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/239f8f0b6a-7-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/221d1234aa-8-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/211f0f8ed4-6-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/20cca2f2c3-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/19318179de-5-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/1890b464df-0-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/171cc66c16-a-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/1693bca457-1-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/1580ae309f-8-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/1473a98852-4-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/13f11ed869-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/131dceeb327-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/122a6d05ab-4-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/1138a966bb-3-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/10eb7ea59e-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/939e8c6a3-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/89df19b28-8-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/794f8c363-0-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/71a68e7637-a-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/62a46fdb2-8-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/59fc7a77a-2-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/47ce56ed6-d-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/3d41e88b5-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/27f43e8d2-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/14949bfa0-b-e.jpg

 

Tin liên quan