Sáng ngày 31/5/2020 tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã diễn ra buổi Lễ khai mạc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đoàn đánh giá ngoài thuộc Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động kiểm định (GCD số: 02/GCD-LĐTB, ngày 31/12/2019) về tiến hành khảo sát, kiểm định chất lượng CSGDNN.

Media/2_TH1029/Images/n6a5b2fa9-f-e.jpg

(Hình ảnh tại buổi Lễ khai mạc)

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

Media/2_TH1029/Images/87-n3990e214-6-e.jpg

(PGS.TS Cao Văn Sâm thuộc Đoàn đánh giá ngoài phát biểu tại buổi Lễ)

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp là cơ sở GDNN có lịch sử và kinh nghiệm đào tạo trên 54 năm. Nhà trường đã đạo tạo, cung cấp cho Đất nước hàng vạn lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật công nghệ, Dịch vụ.

Media/2_TH1029/Images/35n0b00fbb3-f-e.jpg

(Ông Khuất Quang Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi Lễ)

Để đáp ứng ngày tốt hơn nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, Nhà trường đã xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, tổ chức tự đánh giá để không ngừng cải thiện năng lực quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Triển khai kiểm định và đánh giá ngoài CSGDNN là minh chứng, cam kết mạnh mẽ của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp về chất lượng dịch vụ đào tạo cung cấp cho xã hội của nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Media/2_TH1029/Images/350642333583b46d5-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/71819297-n4374caa2-c-e.jpg

BAN THÔNG TIN

Tin liên quan