Sáng 30/12/2020, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Khuất Quang Tuấn - Hiệu trưởng, các đồng chí cán trưởng, phó các đơn vị và viên chức nhà trường.

Đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường Khuất Quang Tuấn chủ trì hội nghị, đã quán triệt, điều hành nhằm đánh giá, tổng kết ưu nhược điểm, nguyên nhân, kết quả của các hoạt động tuyển sinh năm 2020, thảo luận đề xuất các giải pháp khả thi cho công tác tuyển sinh năm 2021 của Nhà trường. Đồng thời, đồng chí cũng đã nhấn mạnh việc triển khai tốt công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện tuyển sinh đạt kế hoạch.

Media/2_TH1029/Images/img-3694jpg01066866-5-e.jpg

Đồng chí Hiệu trưởng Khuất Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và phương hướng tuyển sinh năm 2021 do đồng chí Nguyễn Tuấn Hải- Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác Doanh nghiệp đã trình bày, kết quả tuyển sinh năm 2020 với những số liệu chi tiết cụ thể của từng đơn vị, từng ngành.

Media/2_TH1029/Images/img-3702jpg16a52d54-7-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và đề xuất phương hướng tuyển sinh năm 2020

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được lắng nghe chia sẻ những ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm tuyển sinh của các đồng chí thực hiện tốt công tác này trong năm 2020. Về cơ bản công tác tư vấn tuyển sinh của Nhà trường đã có nhiều đổi mới, giúp tư vấn và giải đáp thắc mắc nhanh chóng hơn cho thí sinh và phụ huynh. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2020, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển sinh năm 2021.

Media/2_TH1029/Images/img-3707jpg28577c7c-6-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/img-3711jpg2f179110-c-e.jpg

Một vài ý kiến thảo luận tiêu biểu tại hội nghị

Về phương hướng tuyên truyền tuyển sinh năm 2021, cần xây dựng kế hoạch tổng thể truyền thông của Nhà trường; thành lập ban chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền tuyển sinh; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Nhà trường; xây dựng nội dung tuyên truyền và tư vấn cho thí sinh thông qua việc nêu lên thế mạnh về công tác đào tạo của Nhà trường; lựa chọn các cán bộ tham gia công tác tuyên truyền tuyển sinh phải nắm chắc thông tin tuyển sinh của Nhà trường, mở rộng liên kết, đoàn kết toàn trường; làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn tại các Hội nghị về tư vấn tuyển sinh.

Kết thúc Hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường Khuất Quang Tuấn nhấn mạnh: Trong thời gian tới để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh Nhà trường cần có các giải pháp đột phá trong công tác tuyên truyền tuyền sinh như: tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Nhà trường; căn cứ vào thực tiễn, các khoa đào tạo cần xây dựng kế hoạch tuyển sinh một cách cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh năm 2021, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chung đã đề ra./.

                                                                              BAN THÔNG TIN

Tin liên quan