Công nghệ thông tin là một ngành đào tạo chính giàu kinh nghiệm ở Trường IETC vì vậy an ninh mạng và bảo vệ hệ thống luôn cần được cập nhật và phát triển.

Sáng ngày 23/6/2020, tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp (IETC)  tổ chức Hội thảo Công nghệ thông tin An ninh mạng và Bảo mật hệ thống cho toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Về phía khách mời Viện Đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế I-Tech có có TS. Nguyễn Hoài Duy Viện Trưởng và Các chuyên gia Công nghệ thông tin.

Về phía nhà trường có ThS. Khuất Quang Tuấn – Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Media/2_TH1029/Images/img-0295jpg7c0e5f8e-a-e.jpg

 

Mở đầu Hội thảo đồng chí Chu Văn Nguyên – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình làm việc.

Media/2_TH1029/Images/img-0293jpg1bccda0a-a-e.jpg

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Khuất Quang Tuấn – Hiệu trưởng Nhà trường chào mừng các vị đại biểu về tham dự Hội thảo.

Trước yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của thời đại mới của nền công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Qua hội thảo, IETC hy vọng tìm ra giải pháp cho những khó khăn và thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của nhà trường vận dụng vào việc xây dựng, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và nâng cao trình độ Công nghệ Thông tin cho đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường.

Media/2_TH1029/Images/img-0303jpg824bb68a-b-e.jpg

 

TS. Nguyễn Hoài Duy chia sẻ các nội dung chuyên môn ngành An ninh mạng, bảo mật hệ thống và kinh nghiệm đào tạo nhân lực ngành Công nghệ thông tin.

Media/2_TH1029/Images/img-0308jpg75944846-b-e.jpg

 

Viện trưởng Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech đã Trao quà tài trợ hạ tầng mạng cho nhà trường, với 02 bộ máy server và 10 bộ wifi phục vụ cho hoạt động đào tạo của trường.

Media/2_TH1029/Images/img-0313jpgc1939cba-2-e.jpg

 

Bế mạc hội nghị, Hiệu trưởng Khuất Quang Tuấn chia sẻ phương hướng phát triển ngành nghề CNTT, đặc biệt là ngành/ nghề An ninh mạng và bảo vệ hệ thống của nhà trường, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn hợp tác, giúp đỡ Viện trưởng Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech, Tiến sĩ công nghệ MATI tại Nga, Nguyễn Hoài Duy song hành cùng phát triển.

Tin liên quan