Sáng ngày 24/5/2024, Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Công nghiệp phối hợp với Ngân hàng BIDV tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức và người lao động đang làm việc tại Trường.

        Khám sức khỏe định kỳ là hoạt động ý nghĩa, được Nhà trường tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích cho cán bộ viên chức và người lao động của Lãnh đạo Nhà trường, giúp CBVC và người lao động phát hiện sớm nhất, điều trị bệnh kịp thời để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Media/2_TH1029/Images/71a52a892-c-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/60b26fa16-6-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/403d8505b-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/3400afe54-0-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/5876c6b87-d-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/2abd9d654-3-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/052d27205-1-e.jpg

 

Tin liên quan