Tham gia khóa Huấn luyện có 24 đồng chí, trong thời gian 10 ngày (từ ngày 26/6– 05/7), các chiến sỹ sẽ được học tập, huấn luyện các nội dung về phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số vấn đề về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước; Luật Dân quân tự vệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành; công tác dân vận; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, thuốc nổ, kỹ thuật công sự ngụy trang, chiến thuật dân quân tự vệ và các động tác kỹ thuật cơ bản trong chiến đấu.
Media/2_TH1029/Images/184db5824-8-e.jpg
 Qua khóa huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về tư tưởng chính trị, về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đồng thời giúp lực lượng dân quân tự vệ luyện tập thành thạo các động tác kỹ, chiến thuật để vận dụng trong huấn luyện cũng như chiến đấu sau này./.
Media/2_TH1029/Images/69ccc6f8d-0-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/3003edf73-8-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/587600dfa-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/44b00723b-9-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/25c008a3a-e-e.jpg

 

 
Tin liên quan