Khám sức khỏe định kì cho học sinh cũng là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động y tế học đường. Đây là hoạt động thường niên do bộ phận Y tế Nhà trường triển khai thực hiện. Qua đó, giúp Nhà trường và gia đình nắm được tình trạng sức khỏe, phát hiện ra một số bệnh thông thường của học sinh. Từ đó tư vấn tới gia đình và các con về chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập, giúp học sinh có một sức khỏe tốt nhất để học tập tốt.
Thông qua việc khám sức khỏe định kì, học sinh được tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu một cách tích cực và kĩ càng. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong nhà trường, để nâng cao tầm vóc, sức khỏe, thể chất, cho học sinh./.
Một số hình ảnh tại buổi khám sức khoẻ:
Media/2_TH1029/Images/8a8669ed5-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/2ce83c7a5-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/112043f4c4-2-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/4ccf912e9-0-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/7aedcd444-1-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/6f8cdbe77-3-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/95c03516b-7-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/55c5a011c-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/120d750449-5-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/3e687d927-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/121791809-5-e.jpg

 

Tin liên quan