Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu, trong đó cần lắm việc chú trọng phát triển giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số khi mà ở Việt Nam dân tộc thiểu số (DTTS) chiểm đến 14,7%. Chính đồng bào dân tộc thiểu số này được coi là phên giậu của Tổ quốc và giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Trong những năm qua, hệ thống các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ, đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực nơi đây. Đặc biệt là sự ra đời của Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế thêm một lần nữa khẳng định và nhấn mạnh tới việc cần thiết phải quan tâm đầu tư, phát triển hơn nữa chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi "Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách...".

Trên cơ sở chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời của Đảng, thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã có những chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi với phương châm: "Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc". Có thể thấy các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước trong giáo dục nghề nghiệp đang hỗ trợ tối đa để con em đồng bào dân tộc thiểu số có thể tham gia học nghề, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Theo đó, con em đồng bào dân tộc thiểu số khi học Cao đẳng, Trung cấp có thể được Nhà nước hỗ trợ các mức học bổng chính sách bằng từ 60-100% mức tiền lương cơ sở/tháng và các khoản hỗ trợ khác để: mua đồ dùng cá nhân, tàu xe đi lại,…Trong khi theo Nghị định 86/NĐ-CP thì đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp cũng được miễn hoàn toàn học phí.  

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, trong những năm vừa qua đã và đang làm rất tốt công tác đem được các chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp đến được nhiều hơn, kịp thời hơn đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc.

Liên tục trong các năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Nhà trường đã tuyển sinh và áp dụng chế độ chính sách cho hàng nghìn HSSV là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc. HSSV học nội trú tại nhà trường được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ học bổng theo QĐ 53/QĐ-TTg và miễn giảm học phí theo Nghị định 86/NĐ-CP, ngoài ra còn được Nhà trường miễn phí ở nội trú KTX, miễn phí điện nước. Được tham gia học tập trong ngôi trường có cơ sở vật chất khang trang trong hệ thống các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn các tỉnh Miền núi phía Bắc.

Các thầy, cô giáo tại IETC bây giờ thực sự như những người cha, người mẹ thứ hai của các em HSSV trong suốt quá trình học tập tại trường. Các thầy cô chăm lo cho các em từ ngày đầu nhập học, đến với nhà trường; chăm lo bữa ăn, giấc ngủ của từng em trong suốt quá học tập, giảng dạy hướng dẫn cho các em kiến thức nghề nghiệp để có thể đi làm ngay khi ra trường. Đưa các em đến với những ước mơ mới, chân trời mới.

Trong năm 2021 này, các thầy cô IETC lại tiếp tục lên đường đến tận địa phương, từng nhà của đồng bào dân tộc thiểu số để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, tiếp tục đón con em về với mái trường IETC thân yêu. Xin được nói lời cảm ơn các thầy cô, những chiến sĩ thầm lặng đã đem hết sức mình để góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến và mang chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với ngày càng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số hơn.

Một số hình ảnh của các thầy cô hướng dẫn các con em đồng bào dân tộc thiểu số trong năm học 2021-2022:

Media/2_TH1029/Images/phong-dao-tao28c1bd6c-2-e.png
Media/2_TH1029/Images/phong-dao-tao-1d489857c-1-e.png
Media/2_TH1029/Images/phong-dao-tao2f0752483-b-e.png

Các em chia tay bố mẹ để đến nơi tiếp thu tri thức mới với thầy cô của trường

Media/2_TH1029/Images/z2537401330152-cba6c331500634b0a0a1737efdbe263d-1a8499459-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/z2537237812166-4bf50a264d39f61d3ae4fbb10e10d29fd6519d21-c-e.jpg

Giờ học trên lớp của các em

Media/2_TH1029/Images/z2536245266060-48a647cc226b620640f1677d85e748c741603311-6-e.jpg

Thầy cô hướng dẫn các em lao động sau những giờ lên lớp

Media/2_TH1029/Images/z2537918804954-dcef79f3583957ebb2a7bd850cd49db3adfb6c13-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/z2537919676985-1c029e74af750e5183d7983111004aa3a0821840-8-e.jpg

Cũng chính thầy giáo là người cắt tóc cho các em ở trường

Media/2_TH1029/Images/z2536128367747-faaa9d1623e3e75180e3595f62506bbbe59be586-6-e.jpg

Phần thưởng của bạn thắng cuộc trong trò chơi về kiến thức chung

Media/2_TH1029/Images/z2536128915234-034e5ac1face814a795b47cad8bb66d6acb96b92-4-e.jpg

Chào mừng các em đến ngôi nhà chung- Ngôi nhà IETC

Media/2_TH1029/Images/phong-dao-tao-332501b1b-5-e.png

Miền quê của em

                                                                               BAN THÔNG TIN

 

Tin liên quan