Sáng ngày 09/7/2022, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2022- 2023 nhằm để tổng kết kết quả công tác năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2022-2023.

Media/2_TH1029/Images/img-6446jpgc5e4c610-2-e.jpg

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, viên chức

Tham dự Hội nghị có đồng chí  Khuất Quang Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí cán bộ là trưởng, phó các Phòng, Khoa, Trung tâm và đặc biệt là toàn thể viên chức, người lao động của Nhà trường.

Sau khi Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, bầu Đoàn chủ tịch và cử thư ký hội nghị, thông qua chương trình làm việc của hội nghị.

Đồng chí Khuất Quang Tuấn thay mặt lãnh đạo nhà trường báo cáo tóm tắt hoạt động của Nhà trường năm học 2021 -2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Media/2_TH1029/Images/img-6415jpgba1bfb72-8-e.jpg

Đồng chí Hiệu trưởng Khuất Quang Tuấn báo cáo tổng kết công tác năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022-2023.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tổng kết công tác Công đoàn trường năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2022-2023 và báo cáo hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động tài chính năm học 2022-2023, dự thảo Quy chí tiêu chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023.

Sau khi được nghe các báo cáo và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, đại biểu hội nghị đã sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp, bổ sung cho các dự thảo báo cáo và các kế hoạch, chương trình công tác của nhà trường. Thay mặt Ban giám hiệu, ông Khuất Quang Tuấn đã ghi nhận và giao cho các bộ phận chức năng có liên quan tiếp thu, đề xuất với Ban giám hiệu giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của CBVC nhà trường trong thời gian tới.

Cũng tại buổi Hội nghị toàn thể viên chức Nhà trường suy tôn các cán bộ, viên chức tiêu biểu năm học 2021-2022.

Media/2_TH1029/Images/img-6479jpgb62e497d-b-e.jpg

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa và giấy chứng nhận cho các cán bộ, viên chức tiêu biểu.

Ban Tổ chức công bố các Quyết định khen thưởng của Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo công đoàn cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong phòng trao thi đua. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Công đoàn trường cùng Chủ tịch các công đoàn bộ phận tham gia Phát động phong trao thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

Media/2_TH1029/Images/img-6527jpg5a3919a6-6-e.jpg

Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc

Media/2_TH1029/Images/img-6551jpg2689012f-d-e.jpg

Ký kết Giao ước thi đua năm học 2022-2023 giữa hiệu trưởng và tổ chức công đoàn

Kết thúc Hội nghị, toàn thể các bộ, viên chức, nhà trường nhất trí cao đối với những vấn đề đã được bàn luận tại Hội nghị. Cán bộ, viên chức, Nhà trường xác định rõ năm học 2022-2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức nhưng ẩn sâu trong đó lại là những cơ hội mới đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp nhằm đạt được những thành công rực rỡ hơn nữa.

                   BAN THÔNG TIN

Tin liên quan