Sáng ngày 26/07/2021, Trường Cao đẳng Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng, phó các đơn vị, viên chức các Phòng/Khoa/Trung tâm và đại diện giáo viên trong Nhà trường.

Media/2_TH1029/Images/anh-hoi-nghi-6-thang-04c07365f7-b-e.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Khuất Quang Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường đã tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, phân tích những khó khăn, thuận lợi mà nhà trường đã trải qua trong giai đoạn cả xã hội gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra, đồng thời cũng đề ra phương phướng, kế hoạch phát triển cho 06 tháng cuối năm 2021.

Media/2_TH1029/Images/anh-hoi-nghi-6-thang-0201a58104ab-5-e.jpg

 

Đồng chí Hoàng Đức Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công đoàn 6 tháng cuối năm.

Media/2_TH1029/Images/anh-hoi-nghi-6-thang-01041e034d-8-e.jpg


Đồng chí Nguyễn Công Hoàng – Bí thư Đoàn TNCSHCM báo cáo kết quả hoạt động đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn 6 tháng cuối năm.

Media/2_TH1029/Images/anh-hoi-nghi-6-thang-03d4163f60-b-e.jpg

 

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Khuất Quang Tuấn – Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cám ơn đến toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên, giảng viên đã luôn gắn bó đồng hành cùng với nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo đưa trường trở thành cơ sở đào tạo uy tín ở Thái Nguyên như hiện nay. Những kết quả đã đạt được khá khả quan, đây là một tín hiệu đáng mừng cho mục tiêu và kế hoạch đặt ra trong 06 tháng cuối năm và cũng là tiền đề để toàn thể cán bộ, viên chức trường IETC hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2021.

                                                                                                    BAN THÔNG TIN

Tin liên quan