Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2022, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với các đề tài:

1. Đề tài: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động phục vụ công tác chăm sóc vườn hoa của nhà trường. Chủ nhiệm đề tài Th.s Trần Hữu Tiên – GV Khoa Điện.

2. Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt mô hình dàn trải máy điều hòa không khí trong nhà ở dân sinh. Chủ nhiệm đề tài Th.s Bùi Văn Tân – GV Khoa Điện.

3. Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt mô hình dàn trải tủ lạnh, làm lạnh gián tiếp trong nhà ở dân sinh. Chủ nhiệm đề tài Th.s Bùi Văn Tân – GV Khoa Điện.

4. Đề tài: Ứng dụng office 365 vào giảng dạy và công tác văn phòng. Chủ nhiệm đề tài Th.s Hoàng Quang Hưng – GV Khoa Công nghệ Thông tin.

Media/2_TH1029/Images/3780e248eedd208379cc108979df-d-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/186c0d030e96c0c899870492824a-1-e.jpg

(Hình ảnh tại buổi nghiệm thu)

Tại mỗi buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và các ý kiến thảo luận, trao đổi của những người tham dự; đặc biệt các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã tham gia ý kiến phản biện về tính cấp thiết, cấu trúc, nội dung của đề tài, nhận xét, góp ý khoa học thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài.  

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của các đề tài đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đánh giá chung các đề tài năm nay đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, tập trung vào các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả quản lý, hiệu quả trong các mặt hoạt động của Nhà trường.

Kết luận buổi nghiệm thu, Thầy Khuất Quang Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tóm tắt các ý kiến trao đổi, thảo luận giữa nhóm nghiên cứu và Hội đồng. Đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến của Hội đồng, sau khi đã chỉnh sửa nhóm nghiên cứu bàn giao kết quả cho phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế và các đơn vị khác để áp dụng vào các công việc của các đơn vị từ năm 2022.

Các chủ nhiệm đề tài phát biểu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng và hứa hoàn thiện đề tài, làm thủ tục chuyển giao kết quả, nộp lưu trữ theo đúng quy định.

BAN THÔNG TIN

Tin liên quan