Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-SLĐTBXH ngày 07/4/2022 của Sở Lao động – TB&XH Thái Nguyên về việc Tổ chức “Tuần cao điểm kết nối Cung – Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2022” diễn ra từ ngày 21/4 đến hết ngày 28/4/2022.

Nhằm mục đích cung cấp cho các bạn học sinh, sinh viên một số kiến thức pháp luật về lao động, việc làm, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc, nắm bắt được các thông tin cơ bản về thị trường lao động trong và ngoài nước.

Ngày 26/4/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về lao động, việc làm, Bảo hiểm xã hội và nâng cao kỹ năng làm việc cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động.

Media/2_TH1029/Images/img-6069jpg771db487-4-e.jpgMedia/2_TH1029/Images/img-6061jpga74e5404-d-e.jpg

(Hình ảnh buổi Hội nghị)

Tham gia Hội nghị gồm đại diện của các đơn vị, doanh nghiệp, Phòng Lao động – TBXH TP Sông Công, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên và cán bộ Phòng, Khoa, Trung tâm cùng toàn bộ Học sinh - Sinh viên của Nhà trường.

Media/2_TH1029/Images/img-6054jpg07165afb-4-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/img-6046jpg99101cf2-0-e.jpg

(Hình ảnh các đơn vị, doanh nghiệp, Học sinh – Sinh viên Nhà trường tham gia Hội nghị)

Thông qua Hội nghị Học sinh – Sinh viên Nhà trường đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên, các doanh nghiệp tư vấn và cung cấp những kiến thức thực tiễn về các chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. Đây là những kiến thức rất bổ ích nhằm trang bị cho Học sinh – Sinh viên trong Nhà trường khi đi thực tập trải nghiệm và sau khi tốt nghiệp đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Media/2_TH1029/Images/img-6018jpg054bd035-7-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/img-6090jpgd00122ff-3-e.jpg

(Hình ảnh Học sinh – Sinh viên Nhà trường được các doanh nghiệp tư vấn)

BAN THÔNG TIN

Tin liên quan