“Ngày Chủ nhật xanh” Thông điệp ý nghĩa bảo vệ môi trường của tuổi trẻ IETC🍀
Chủ nhật, 12/03/2023 | 10’15

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023; Kế hoạch số 07-KH/TĐTN ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn Phổ Yên về Tháng Thanh niên năm 2023; Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023 của BTV Đoàn trường. Ngày 12/3/2023, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, với sự tham gia của 200 ĐVTN nhà trường.
 
“Ngày Chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên nhà trường với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua các hoạt động của đoàn viên - thanh niên đã góp phần tuyên truyền, vận động HSSV đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi… từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

Tuổi trẻ IETc với thông điệp: Môi trường là không gian sống của con người, vì vậy BVMT không là trách nhiệm của riêng ai và nhiệm vụ này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày. Với hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt đã gửi bức thông điệp ý nghĩa đến với mọi người là “Hãy cùng chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết giữ gìn màu xanh của môi trường bên ngoài và màu xanh trong tim mình”

Tin bài: Đoàn TN.

Media/2_TH1029/Images/4f57a57a025adf04864b241185d95b-2-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/402aa3630443d91d805229e4305197-a-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/ff0529fb8edb53850aca4981f4fba-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/ce281ad6bdf660a839e76a026b0ba-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/d3bf359292b24fec16a322969451b8-5-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/ad51305597754a2b136415407476df-2-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/cdd7e1b246929bccc28332f66fd7db-5-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/b80b7cdbdbfb06a55fea39e3a43fd-1-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/c07f310c962c4b72123d34744148c2-3-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/5e74b9591e79c3279a6821796f1978-a-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/b6a28fc728e7f5b9acf633f584b65a-b-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/026bee5e497e9420cd6f28c873937b-2-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/aa8c6d5cca7c17224e6d265cc2d4c-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/a6fc47f8e0d83d8664c9184047c5f0-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/95034cfdebdd36836fcc782ad743f-4-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/61f090dd37fdeaa3b3ec25f0ab344c-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/94457f68d84805165c59234531d24e-d-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/5541be081928c4769d3930e71ba8b2-d-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/2184c18066a0bbfee2b119a593375d-7-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/973e753ad21a0f44560b178326ebc0-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/8f6e6e5bc97b14254d6a268cef6d97-3-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/329edbd77cf7a1a9f8e63184c0c7aa-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/156f999d3ebde3e3baac12c3e77dcb-7-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/99c34202e522387c61331112b7745-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/86a019a4be8463da3a9514400be60f-4-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/57c18b3f2c1ff141a80e8d6d3f338-c-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/047ad18476a4abfaf2b55ceba99b0-a-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/51d3772ed00e0d50541f986352221-d-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/5d3bb40e132ece70973f278cac7b54-f-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/41d0d1d476f4abaaf2e5131b34d34a-9-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/8f810673a1537c0d2542113db58109-6-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/9c2f792bde0b03555a1a20bd1af83e-9-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/7d31f6c351e38cbdd5f2107abd0061-a-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/0dd0eed449f494aacde51621d135e7-c-e.jpg

 

Tin liên quan