Sự kiện
Tuổi trẻ IETC với hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Tuổi trẻ IETC với hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. (06/06/2020)

Tuổi trẻ IETC với hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng năm 2020

Lắp đặt mô hình thực hành trạm biến áp 110 kV
Lắp đặt mô hình thực hành trạm biến áp 110 kV (03/06/2020)

Ngày 02/6/2020, Tập thể giảng viên Khoa Điện và Phòng Nghiên cứu Khoa học Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp lắp đặt thành công Mô hình thực hành thiết bị đóng, cắt, đo lường trạm biến áp 110 kV tại cơ sở Sông Công.