Các đề tài đang thực hiện tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Mã số:

IETC- SR- 01

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về Tài sản cố định, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Kế toán doanh nghiệp  tại trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh tế Công Nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Thu Hồng

Lĩnh vực nghiên cứu

 Kế toán Doanh nghiệp

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

11/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu điểm giống nhau và khác nhau giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toánViệt Nam về TSCĐ.

+ Đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những khuyết điểm và vận dụng những ưu điểm của doanh nhiệp khi sử dụng chuẩn mực TSCĐ. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Kế toán doanh nghiệp

+ Một số đề xuất trong vấn đề sửa đổi, bổ sung và đổi mới chuẩn mực TSCĐ.

Dự kiến kết quả đạt được

+ Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng chuẩn mực TSCĐ cho doanh nghiệp,

+ Nâng cao chất lượng dạy và học môn Kế toán doanh nghiệp tại trường CĐ Công Nghệ và Kinh tế Công Nghiệp, + Thúc đẩy sự phát triển hòa nhập giữa chuẩn mực Việt Nam và Thế giới.

+ Có 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

 

Mã số:

IETC- SR- 02

Tên nhiệm vụ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Đinh Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Diệp

Lĩnh vực nghiên cứu

Định hướng nghề nghiệp

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

11/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

- Nghiên cứu lý luận tâm lý học về nhu cầu và nhu cầu tư vấn định hướng nghề nghiệp của học sinh THCS

- Nghiên cứu thực trạng việc định hướng nghề nghiệp của học sinh THCS hiện nay trên địa bàn thị xã Phổ Yên; mức độ đáp ứng nhu cầu này.

- Đề xuất biện pháp tác động nhằm định hướng, phát triển nhu cầu định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS ; đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh..

Dự kiến kết quả đạt được

- Giới thiệu được sự hình thành và phát triển cũng như chương trình và ngành nghề đào tạo của trường CĐ Công nghệ và Kinh tế công nghiệp

- Đưa ra được sự cần thiết về nhu cầu tư vấn định hướng nghề nghiệp của học sinh THCS

- Đưa ra được thực trạng việc định hướng nghề nghiệp của học sinh THCS hiện nay trên địa bàn thị xã Phổ Yên; mức độ đáp ứng nhu cầu này.

- Đưa ra được một số biện pháp tác động nhằm định hướng, phát triển nhu cầu định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS

- Đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Mã số:

IETC- SR- 03

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng có điều chỉnh công suất của phụ tải  đóng, mở từ hai nơi và điều khiển từ xa để phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành điện của nhà trường.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Thị Thanh

Lĩnh vực nghiên cứu

Điện

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

12/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

- Giúp giảng viên tiếp cận thêm  phương pháp điều khiển, đóng cắt phụ tải đèn bằng tay, có điều chỉnh công suất của phụ tải kết hợp với điều khiển thông minh

- Vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào thực hành, thực tế cho Sinh viên, đồng thời góp phần quan trọng tạo môi trường giao tiếp thầy-trò, trò- thầy. Góp phần gây hứng thú, tạo ra được tính tư duy khoa học   cho HSSV trong việc vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được học vào trong thực tế.

Dự kiến kết quả đạt được

- Xây dựng được bài thực hành Điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng đóng, mở từ hai nơi  bằng  tay có điều chỉnh công suất của phụ tải.

- Xây dựng được được bài thực hành Điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng bằng điều khiển thông minh, có điều chỉnh công suất của phụ tải.

- Xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn thực hành cho các bài thực hành trên.

 

 

Mã số:

IETC- SR- 04

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu, Thiết kế xây dựng Mô hình Thực hành thiết bị điện dân dụng phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành điện của nhà trường

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Vũ Thị Mỹ và Nguyễn Thị Thanh

Lĩnh vực nghiên cứu

Điện dân dụng

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

12/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

- Giới thiệu một số thiết bị điện gia dụng thông dụng.

- Xây dựng mô hình dàn trải các thiết bị điện dân dụng Nồi Cơm điện, Bàn là, Quạt điện

, Ấm điện để HSSV tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách bảo dưỡng và sửa chữa.

- Ứng dụng Mô hình xây dựng các bài thực hành cho HSSV chuyên ngành điện hệ CĐ, TC và sơ cấp.

Dự kiến kết quả đạt được

- Mô hình Thực hành thiết bị điện dân dụng dụng hoàn chỉnh của 04 thiết bị Nồi Cơm điện, Bàn là, Quạt điện, Ấm điện. Trên mô hình học sinh tìm hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, hướng sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị.

 - Xây dựng từ (6-8) bài thực hành cho học phần Thiết bị điện gia dụng

 

Mã số:

IETC- SR- 05

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu biên soạn giáo trình giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mầm non phục vụ cho trung tâm kĩ năng Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Phạm Việt Hà

Lĩnh vực nghiên cứu

Giáo dục kỹ năng sống

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

12/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

- Xây dựng được các nội dung cần thiết khi giảng dạy kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mầm non.

- Đề xuất được một số giải pháp để hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non đạt hiệu quả cao.

Dự kiến kết quả đạt được

- Xây dựng được giáo trình giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mầm non:

+ Cơ sở lý luận và thực trạng giáo dục k năng sống cho trẻ mầm non.

+ Kỹ năng tự bảo vệ bản thân đối với trẻ mầm non.

+ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

 

Mã số:

IETC- SR- 06

Tên nhiệm vụ

Thiết kế hệ thống mạng internet cho tòa nhà Hiệu bộ cơ sở Sông Công, Đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống mạng internet cho toàn trường

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Vũ Anh Tuấn

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý mạng

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

12/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu sử dụng internet của tòa nhà hiệu bộ

+ Nghiên cứu giải pháp thiết kế mạng internet cho tòa nhà.

+ Thiết kế, thi công hệ thống mạng nội bộ và mạng wifi cho tòa nhà hiệu bộ.

Dự kiến kết quả đạt được

- Báo cáo tổng quan

- Báo cáo phân tích những ưu nhược điểm và đề xuất, kiến nghị

- Hệ thống mạng nội bộ và mạng wifi của tòa nhà hiệu bộ 5 tầng

 

Mã số:

IETC- SR- 07

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Mẫu thể thức văn bản điện tử phục vụ chế bản, soạn thảo văn bản điện tử trong công tác văn phòng.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Chu Văn Nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý hành chính

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

12/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

- Giới thiệu Tổng quan về phần mềm

- Giới thiệu hệ thống các văn bản, thông tư, hướng dẫn quy định về thể thức văn bản

- Hướng dẫn các bước cài đặt và sử dụng phần mềm

- Hướng dẫn sử dụng, sửa đổi, bổ sung thiết kế các mẫu văn bản theo đúng tiêu chuẩn quy cách quy định về thể thức văn bản.

- Kết quả chạy ứng dụng thực tế với nhiều loại văn bản.

Dự kiến kết quả đạt được

- Báo cáo chi tiết hướng dẫn chi tiết cài đặt ứng dụng.

- Báo cáo hướng dẫn quy trình khai thác sử dụng, sửa đổi các biểu mẫu văn bản điện tử theo đúng thể thức quy định.

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài  cho nhân viên Phòng TCHC và đại diện một số đơn vị (nếu có nhu cầu)

 

Mã số:

IETC- SR- 08

Tên nhiệm vụ

Biên soạn các quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo gồm các Quy trình: Mở nghề đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, Bổ sung chỉnh sửa chương trình đào tạo, Biên soạn giáo trình, Bổ sung chỉnh sửa giáo trình, Tổ chức thi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Hoàng Đức Quỳnh và Phạm Thị Thu Trang

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý đào tạo

Thời gian bắt đầu

05/2020

Thời gian kết thúc

12/2020 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu các bước thực tế đang thực hiện tại nhà trường trong các công việc: Mở nghề đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, Bổ sung chỉnh sửa chương trình đào tạo, Biên soạn giáo trình, Bổ sung chỉnh sửa giáo trình, Tổ chức thi tốt nghiệp.

+ Mô tả thành các bước trong từng công việc

+ Xây dựng lưu đồ mô tả và đặc tả các bước thực hiện công việc

+ Biên soạn các tài liệu, biểu mẫu cần sử dụng trong quá trình thực hiện công việc

+ Lấy ý kiến khảo sát các đơn vị liên quan đến công việc.

+ Chỉnh sửa theo ý kiến khảo sát và hoàn thiện các Quy trình

Dự kiến kết quả đạt được

Các Quy trình đảm bảo chất lượng: Mở nghề đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, Bổ sung chỉnh sửa chương trình đào tạo, Biên soạn giáo trình, Bổ sung chỉnh sửa giáo trình, Tổ chức thi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

 

Tin liên quan