Một số đề tài tiêu biểu cấp Bộ những năm gần đây.

Năm 2019:

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị bay điều khiển từ xa ứng dụng trong phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây công, nông nghiệp

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thương

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp bộ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 TS. Hà Văn Cân

Lĩnh vực nghiên cứu

 Điều khiển và tự động hóa

Thời gian bắt đầu

01/01/2019

Thời gian kết thúc

31/12/2019 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu về thiết bị bay điều khiển từ xa

 + Ứng dụng của thiết bị bay điều khiển từ xa trong sản xuất nông, lâm nhiệp tại Việt Nam

 + Nghiên cứu, xây dựng các thuật toán điều khiển thiết bị bay không người lái

 + Nghiên cứu xây dựng mô hình, lắp ráp, thử nghiệm thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây công, nông nghiệp

 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo khoa học về thiết bị bay điều khiển từ xa

+ Báo cáo khoa học ứng dụng của thiết bị bay điều khiển từ xa trong sản xuất nông , lâm nhiệp tại Việt Nam

+ Báo cáo khoa học về các thuật toán điều khiển thiết bị bay không người lái

+ Lắp ráp, thử nghiệm thiết bị bay thực không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây công, nông nghiệp mang được 0,5 kg thuốc bảo vệ thực vật.

 

 

Năm 2016:

Tên nhiệm vụ

Ứng dụng bộ điều khiển dự báo và bộ quan sát trạng thái Kalman trong thiết kế bộ điều khiển định vị độ mở van để thay thế bộ định vị van có cấu tạo cơ khí (valve positioner) của đối tượng van công nghiệp sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình 

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thương

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp bộ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 TS. Hoàng Đức Quỳnh

Lĩnh vực nghiên cứu

 Điều khiển và tự động hóa

Thời gian bắt đầu

01/01/2016 

Thời gian kết thúc

31/12/2016 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu bộ điều khiển dự báo và bộ quan sát trạng thái Kalman

+ Nghiên cứu các ưu, nhược điểm của bộ định vị van có cấu tạo cơ khí (valve positioner) của đối tượng van công nghiệp sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình.

+  Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển dự báo và bộ quan sát trạng thái Kalman trong thiết kế bộ điều khiển định vị độ mở van để thay thế bộ định vị van có cấu tạo cơ khí) của đối tượng van công nghiệp sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình.

+ Kiểm nghiệm bộ điều khiển dự báo và bộ quan sát trạng thái Kalman trong thiết kế bộ điều khiển định vị độ mở van trên mô hình thí nghiệm thực tế

 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo quan sát trạng thái và bộ quan sát trạng thái Kalman.

- Mô hình toán của đối tượng van công nghiệp.

- Thuật toán thiết kế bộ điều khiển dự báo phản hồi đầu ra định vị độ mở van thực cho van công nghiệp.

- Kết quả mô phỏng kiểm chứng.

- Kết quả thí nghiệm kiểm chứng trên mô hình thí nghiệm điều khiển quá trình.

 

 

Năm 2014:

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu và ứng dụng PLC S7-300 để thiết kế, chế tạo mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi của nhà máy nhiệt điện  

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thương

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp bộ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 ThS. Hoàng Đức Quỳnh

Lĩnh vực nghiên cứu

 Điều khiển và tự động hóa

Thời gian bắt đầu

01/01/2014 

Thời gian kết thúc

31/12/2014 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu về ứng dụng của PLC S7- 300 trong công nghiệp

+ Nghiên cứu các phương pháp điều khiển thổi bụi lò hơi  của nhà máy nhiệt điện đang áp dụng trong thực tế

+ Nghiên cứu ứng dụng của PLC S7- 300 trong điều khiển thổi bụi lò hơi  của nhà máy nhiệt điện

+ Nghiên cứu, thiết kế mô hình Xây dựng 01 mô hình  điều khiển thổi bụi lò hơi  của nhà máy nhiệt điện  bằng PLC S7- 300

+ Xây dựng một số bài thực hành , thí nghiệm trên mô hình điều khiển thổi bụi lò hơi  của nhà máy nhiệt điện  bằng PLC S7- 300  phục vụ một số môn học

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Mạch động lực và chương trình điều khiển cho hệ thống điều khiển thổi bụi sử dụng PLC S7-300.

- Mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi của nhà máy nhiệt điện

- Hệ thống bài giảng thực hành phù hợp với mô hình trên

 

Năm 2013

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu, thiết kế mô hình thang máy nâng chuyển điều khiển bằng PLC S7-200 

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thương

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp bộ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 ThS. Nguyễn Tuấn Hải

Lĩnh vực nghiên cứu

 Điều khiển và tự đông

Thời gian bắt đầu

01/01/2013 

Thời gian kết thúc

31/12/2013 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu về PLC S7- 200

 + Nghiên cứu các phương pháp điều khiển thang máy nâng chuyển trong thực tế

+ Nghiên cứu ứng dụng của PLC S7- 200 trong điều khiển thang máy nâng chuyển

+ Nghiên cứu, thiết kế mô hình thang máy nâng chuyển điều khiển bằng PLC S7- 200

 + Xây dựng 01 mô hình thực thang máy nâng chuyển điều khiển bằng PLC S7- 200

 + Xây dựng một số bài thực hành, thí nghiệm trên mô hình thực thang máy nâng chuyển điều khiển bằng PLC S7- 200 phục vụ một số môn học

 

 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

- 01 mô hình thang máy nâng chuyển (7 tầng) điều khiển bằng PLC S7-200

- Tài liệu hướng dãn sử dụng và bài thực hành, thực tập phục vụ công tác đào tạo

 

 

Năm 2012

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ trong phôi thép dạng tấm phục vụ công tác đào tạo của Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thương

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp bộ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 ThS. Hoàng Đức Quỳnh

Lĩnh vực nghiên cứu

 Điều khiển và tự động hóa

Thời gian bắt đầu

01/01/2012 

Thời gian kết thúc

31/12/2012 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu các phương pháp điều khiển nhiệt độ trong phôi thép tại khu công nghiệp Gang-Thép Thái Nguyên.

+ Xây dựng các thuật toán điều khiển nhiệt độ trong phôi thép dạng tấm

+ Nghiên cứu chương trình đào tạo các môn học liên quan tới điều khiển tự động của tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

+Chạy kiểm nghiệm thuật toán điều khiển nhiệt độ trong phôi thép dạng tấm bằng một số phần mềm chuyên dụng.

+ Xây dựng một số bài thực hành, thí nghiệm sử dụng  mô hình điều khiển nhiệt độ trong phôi thép dạng tấm  để phục vụ một số môn học.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ Tổng quan các phương pháp điều khiển nhiệt độ trong lò luyện thép.

+ Thực trạng phương pháp điều khiển nhiệt độ lò luyện thép tại Công ty gang thép Thái Nguyên.

+ Đề xuất phương pháp điều khiển trực tiếp nhiệt độ của phôi thép dạng tấm.

+ Mô phỏng quá trình điều khiển nhiệt độ của phôi thép bằng phần mềm tin học.

+ Hệ thống bài giảng  môn Tự động điều khiển có mô phỏng quá trình điều khiển nhiệt độ.

 

 

Năm 2011

Mã số đề tài

 

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cân băng định lượng điều khiển bằng biến tần và PLC phục vụ công tác đào tạo của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thương

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp bộ 

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 ThS. Hà Văn Cân

Lĩnh vực nghiên cứu

 Điều khiển và tự động hóa

Thời gian bắt đầu

01/01/2011 

Thời gian kết thúc

31/12/2011 

Tóm tắt nhiệm vụ

+  Giới thiệu về biến tần, PLC, cài đặt PLC bằng các ngôn ngữ lập trình.

+ Nghiên cứu về hệ thống cân băng tại một số nhà máy, xí nghiệp.

+ Nghiên cứu về Chương trình đào tạo một số chuyên ngành của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

+ Nghiên cứu các thuật toán điều khiển trong hệ thống cân băng định lượng.

+ Xây dựng mô hình hệ thống cân băng định lượng điều khiển bằng biến tần và PLC, lập trình, chạy thử, kiểm chứng với lý thuyết, hiệu chỉnh các thông số.

+ Xây dựng một số bài thực hành, thí nghiệm sử dụng mô hình để phục vụ một số môn học.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ Hiện trạng hệ thống cân băng tại một số nhà máy tại Tỉnh Thái Nguyên.

+ Ảnh hưởng của cân băng tới năng suất và chất lượng sản phẩm trong dây truyền.

+ Thiết kế mô hình hệ thống cân băng điều khiển bằng biến tần và PLC cho một dây truyền sản suất.

+ Xây dựng mô hình giáo cụ trực quan hệ thống cân băng điều khiển bằng biến tần và PLC cho một dây truyền sản suất phục vụ đào tạo.

+ Hệ thống bài giảng thực hành phù hợp với mô hình.

 

 

 

 

 

Một số đề tài tiêu biểu cấp tỉnh những năm gần đây

Năm 2016

Tên nhiệm vụ

Thiết kế, thử nghiệm mô hình bù SVC nhằm nâng cao chất lượng điện năng cho phụ tải công nghiệp tại Thái Nguyên.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

Bộ Công Thương

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 Th.S Nguyễn Chí Nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Kỹ thuật điện và điện tử

Thời gian bắt đầu

06/2016

Thời gian kết thúc

07/2017 

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu đặc điểm tiêu thụ điện của phụ tải công nghiệp.

+ Nghiên cứu ứng dụng của thiết bị bù SVC.

+ Nghiên cứu bộ điều khiển bù công suất phản kháng SVC.

+ Thiết kế, thử nghiệm mô hình thực của thiết bị bù SVC

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ Báo cáo khoa học về các phương pháp bù điện áp cho hệ thống điện

+ Báo cáo khoa học về phương pháp bù SVC trong  hệ thống điện

+ Thiết kế 01 mô hình thực bù SVC tại nhà máy

+Thử nghiệm thành công mô hình bù SVC tại một nhà máy

 

 

Tin liên quan