Các đề tài nổi bật cấp trường năm 2017

Tên nhiệm vụ 1

Xây dựng mô hình thực hành kế toán hành chính sự nghiệp và ứng dụng phần mềm kế toán Mimosa cho hệ đào tạo cao đẳng trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Hồng

Lĩnh vực nghiên cứu

Kế toán

Thời gian bắt đầu

07/2017

Thời gian kết thúc

12/2017

Tóm tắt nhiệm vụ

Quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước:

- Thu thập, ghi chép, kiểm tra, phân loại và tổng hợp được các chứng từ kế toán. 

- Ghi sổ kế toán và sửa sai sổ kế toán theo đúng quy định

Lập và phân tích Báo cáo kế toán: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán,... theo đúng quy định hiện hành

- Tổng hợp các chứng từ ghi sổ, bảng cân đối số phát sinh

- Lập BCTC và báo cáo quyết toán đơn vị nhà nước

* Kế toán máy trong đơn vị hành chính sự nghiệp:

- Hướng dẫn sinh viên làm trực tiếp trên phần mềm kế toán Mimosa:

+ Biết cách khai  báo thông tin trên phần mềm

+  Nhập dữ liệu, tổng hợp giá thành

+ Sổ cái – Kết xuất báo cáo – Sổ sách kế toán……

- Mở sổ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp bằng phần mềm kế toán.

- Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu, khắc phục sai sót, cân đối.

Kết quả đạt được

Xây dựng được mô hình thực hành kế toán hành chính sự nghiệp. Thiết lập hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán theo Quyết định 19/2006/QĐ – BTC. Ứng dụng được phần mềm kế toán Mimosa trên mô hình

     Kết quả của nghiên cứu được áp dụng trong giảng dạy môn thực hành kế toán cho hệ đào tạo cao đẳng tại trường

 

 

Tên nhiệm vụ 2

Xây dựng hệ thống bài thực hành nghề nghiệp ngành Quản lý doanh nghiệp cho hệ đào tạo cao đẳng trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Lê Thị Nhung

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế chung

Thời gian bắt đầu

07/2017

Thời gian kết thúc

12/2017

Tóm tắt nhiệm vụ

- Nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo thực hành quản lý doanh nghiệp hệ trung cấp tại trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

- Xây dựng hệ thống bài thực hành quản lý doanh nghiệp cho hệ đào tạo cao đẳng  trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

- Tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả

Kết quả đạt được

 Xây dựng được hệ thống bài  thực hành nghề nghiệp 5 lĩnh vực quản lý doanh nghiệp: .

+  Quản trị marketing,

 + Quản trị sản xuất,

 + Quản trị chất lượng,

 +  Quản trị nhân lực

  + Tài chính doanh nghiệp

Hệ thống bài thực hành nghề nghiệp khi xây dựng xong sẽ được áp dụng vào giảng dạy cho học sinh hệ cao đẳng  tại trường và các cơ sở liên kết

 

Tên nhiệm vụ 3

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bài tập thực hành kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kế toán và Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Hoàng Vân Ngọc

Lĩnh vực nghiên cứu

Kỹ năng mềm

Thời gian bắt đầu

07/2017

Thời gian kết thúc

12/2017

Tóm tắt nhiệm vụ

- Biết cách làm việc nhóm, hòa nhập vào tập thể và có tinh thần đồng đội.

- Rèn luyện sự nhạy bén, sự tự tin, vững vàng trong giao tiếp.

- Suy nghĩ lạc quan, tư duy tích cực và sáng tạo trong học tập cũng như trong công việc.

- Phát huy tối đa điểm mạnh của bản thân từ đó có thể phát triển nhanh nhất và tốt nhất.

- Định hướng công việc của mình, biết cách giải quyết các tình huống liên quan đến chuyên ngành của mình học để từ đó tự tin khi xin việc.

Kết quả đạt được

 Tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên khi giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành học và tạo sự tự tin khi ra trường xin việc của sinh viên

Các kết quả đạt được của đề tài mang tính ứng dụng cao ngành nghề sinh viên đã lựa chọn

 

 

Tên nhiệm vụ 4

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ LOGO phục vụ thí nghiệm - thực hành.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Trương Nhật Tiên

Lĩnh vực nghiên cứu

Tin học

Thời gian bắt đầu

07/2017

Thời gian kết thúc

12/2017

Tóm tắt nhiệm vụ

- Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ;

- Lập trình trực tiếp trên LOGO;

- Lập trình bằng phần mềm LOGO!SOFT;

- Mô phỏng và đánh giá, kết luận.

- Xây dựng các bài thí nghiệm sử dụng LOGO

Kết quả đạt được

- Sinh viên hiểu được phương pháp thực hiện lập trình trên bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ LOGO.

-  Giáo viên, sinh viên có khả năng chạy mô phỏng trên máy tính và đấu lắp trực tiếp trên mô hình bộ thí nghiệm điều khiển lập trình LOGO.

-  Một số bài thí nghiệm mới để khai thác mô hình thí nghiệm hiện có của nhà trường phục vụ thực hành, thí nghiệm một số môn học.

- Giúp sinh viên có những kỹ năng làm việc thực tế cần thiết để đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động và vận dụng được những kiến thức lý thuyết vào thực tiễn sản xuất.

 

 

Tên nhiệm vụ 5

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng mô hình thực hành, thực tập kỹ thuật máy tính phục vụ đào tạo các chuyên ngành máy tính và công nghệ thông tin.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Quang Anh

Lĩnh vực nghiên cứu

Tin học

Thời gian bắt đầu

07/2017

Thời gian kết thúc

12/2017

Tóm tắt nhiệm vụ

Nghiên cứu nội dung kiến thức, kỹ năng nghề các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo các ngành nghề về máy tính và công nghệ thông tin.

- Nghiên cứu tổng quan về mô hình thực hành, thực tập, các yêu cầu thực hành thực tập đáp ứng mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

- Nghiên cứu về các chuẩn giao tiếp, kết nối máy tính và các thiết bị ngoại vi.

- Nghiên cứu lựa chọn linh kiện, thiết bị phù hợp cho mô hình thực hành, thực tập.

- Nghiên cứu phương  án lắp đặt kết nối, cài đặt hệ thống máy tính với các thiết bị ngoại vi.

- Xây dựng quy trình hoạt động, sử dụng khai thác mô hình thiết bị.

- Chạy thử hệ thống mô hình, hiệu chỉnh và hoàn thiện đưa vào sử dụng

Kết quả đạt được

- Báo cáo khoa học nghiên cứu, xây dựng mô hình thực hành thực tập, các hướng dẫn sử dụng khai thác mô hình.

- Bộ sản phẩm mô hình thiết bị thực hành, thực tập kỹ thuật máy tính.

-Các bài thực hành, thực tập, sử dụng mô hình thiết bị phục vụ một số môn học trong các chương trình đào tạo máy tính và công nghệ thông tin

 

Tên nhiệm vụ 6

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông  xây dựng các kênh thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Chu Văn Nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu

Tin học

Thời gian bắt đầu

07/2017

Thời gian kết thúc

12/2017

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Khái quát về các hình thức tuyên truyền, quảng cáo trực tuyến.

+ Các nội dung thông tin cần truyền tải tới người học.

+ Đăng kí, tạo các tài khoản đăng tin.

 + Cập nhật thông tin tuyên truyền và thông tin phản hồi từ người học.

 + Duy trì, phát triển số lượng các thành viên tham gia.

Kết quả đạt được

 - Các phương pháp đăng kí, đăng nhập, cập nhật thông tin tuyển sinh của Nhà trường.

 

- Quản trị duy trì kết nối các liên kết trong những ứng dụng trực tuyến các trang mạng xã hội, các diễn đàn về giáo dục và đào tạo phổ biến phục vụ công tác tuyển sinh.

 

 - các phương pháp đăng kí thông tin, hồ sơ tuyển sinh, đăng kí xét tuyển cho thí sinh.

 

 

Tin liên quan