Các đề tài nổi bật cấp trường năm 2019

Tên nhiệm vụ 1

Thiết kế mô đun đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho các nghề: Lắp đặt  điện cho cơ sở sản xuất nhỏ; Sửa chữa quạt, động cơ điện và máy biến áp

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Hoàng Đức Quỳnh

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý đào tạo

Thời gian bắt đầu

09/2019

Thời gian kết thúc

12/2019

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu nội dung các chuyên ngành điện hiện đang đào tạo tại Nhà trường.

+ Thiết kế môđun thực hành nghề cho các nghề: Lắp đặt  điện cho cơ sở sản xuất nhỏ; Sửa chữa quạt, động cơ điện và máy biến áp với các nội dung chi tiết của chương trình đào tạo kèm theo.

+ Khảo sát ý kiến chuyên gia đối với các môđun đã thiết kế.

+ Thử nghiệm giảng dạy một số phần nội dung thực hành cho các lớp  tại Nhà trường để đánh giá hiệu quả.

Kết quả đạt được

 

Các mô đun đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho các nghề: Lắp đặt  điện cho cơ sở sản xuất nhỏ

Sửa chữa quạt, động cơ điện và máy biến áp

- Chuyển giao kết quả đề tài cho phòng Đào tạo, khoa  Điện

 

 

Tên nhiệm vụ 2

Nghiên cứu đánh giá các nhân tố tác động đến vận dụng phương pháp kế toán phân bổ chi phí theo hoạt động trong các doanh nghiệp, ứng dụng trong thực hành môn kế toán quản trị.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Hà Thị Hồng

Lĩnh vực nghiên cứu

Kế toán

Thời gian bắt đầu

09/2019

Thời gian kết thúc

12/2019

Tóm tắt nhiệm vụ

- Giới thiệu chung về  phương pháp kế toán phân bổ chi phí theo hoạt động và các nhân tố tác động.

- Thiết kế, xây dựng giả thuyết, thiết lập mô hình nghiên cứu và thang đo.

- Khảo sát và điều tra, kiểm định mô hình

- Kết quả xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng vận dụng thành công phương pháp kế toán phân bổ chi phí theo hoạt động và được úng dụng trong thực hành môn kế toán quản trị.

Kết quả đạt được

- Báo cáo đánh giá làm nổi bật được ưu điểm của phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động so với các phương pháp kế toán khác.

- Báo cáo thiết kế, xây dựng giả thiết, thiết lập mô hình nghiên cứu và thang đo về phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động.

- Báo cáo sử dụng phần mềm SPSS-AMOS xác định  nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính của doanh nghiệp..

- Xây dựng hệ thống các bài tập thực hành cho môn học Kế toán quản trị.

Chuyển giao kết quả đề tài cho khoa Kinh tế- Tài chính

 

Tên nhiệm vụ 3

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Cad E SIMU nhằm xây dựng các bài thí thực hành ảo mô phỏng mạch điện phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành điện của nhà trường.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Chí Nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Điện

Thời gian bắt đầu

09/2019

Thời gian kết thúc

12/2019

Tóm tắt nhiệm vụ

- Giúp giáo viên giảng dạy chuyên ngành điện biết sử dụng phần mềm để xây dựng các bài thí nghiệm ảo cho các môn học trong chuyên ngành điện.

- Xây dựng các bài thí nghiệm ảo mô phỏng mạch điện cho một số học phần trong chuyên ngành điện của nhà trường.

- Tổng quan về một số phần mềm mô phỏng mạch điện.

- Giới thiệu về phần mềm Cad E SIMU.

- Ứng dụng phần mềm Cad E SIMU xây dựng các bài thí nghiệm ảo.

Kết quả đạt được

 - Xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Cad E SIMU.

- Xây dựng từ 20 bài thí nghiệm ảo mẫu mô phỏng mạch điện cho một số học phần: Thực hành điện cơ bản, Máy điện, Kỹ thuật lắp đặt điện, Điện tử công suất, Đo lường điện....)

- Chuyển giao kết quả cho khoa Điện và Phòng NCKH&TNTH.

 

 

 

Tên nhiệm vụ 4

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Revit (autodesk) xây dựng các bài giảng môn học Hình họa Vẽ kỹ thuật

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cơ quan chủ quản

 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Hoàng Minh Tuấn

Lĩnh vực nghiên cứu

Xây dựng

Thời gian bắt đầu

09/2019

Thời gian kết thúc

12/2019

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu ứng dụng phần mềm revit vào công tác giảng dạy

+ Nghiên cứu phương pháp xây dựng bài giảng môn học Hình họa, vẽ kỹ thuật ứng dụng phần mềm revit.

 + Chuyển giao kết quả đề tài

Kết quả đạt được

- Báo cáo cách thức sử dụng phần mềm revit

- Báo cáo phương pháp xây dựng bài giảng môn học Hình họa, vẽ kỹ thuật dùng  phần mềm revit

- Tập bài giảng môn học Hình họa, vẽ kỹ thuật dùng  phần mềm revit

- Chuyển giao công nghệ cho giáo viên khoa Xây dựng và giáo viên các đơn vị khác  ( nếu có)

 

 

 

Tên nhiệm vụ 5

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm chuyển đổi định dạng tài liệu phục vụ công tác đào tạo, công tác văn phòng.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Chu Văn Nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý điện tử

Thời gian bắt đầu

09/2019

Thời gian kết thúc

12/2019

Tóm tắt nhiệm vụ

-  Nghiên cứu tổng quan các định dạng tài liệu phổ biến thường gặp

- Nghiên cứu các chức năng của ứng dụng chuyển đổi tài liệu

Nghiên cứu các bước cài đặt, thiết lập ứng dụng

- Chạy thử nghiệm ứng dụng thực tế .

Kết quả đạt được

- Báo cáo hướng dẫn chi tiết cài đặt ứng dụng, thiết lập thông số, khai thác sử dụng các chức năng của ứng dụng chuyển đổi các định dạng tài liệu.

- Báo cáo hướng dẫn quy trình sử dụng các chức năng chuyển đổi.

- Chuyển giao quy trình chuyển đổi định dạng tài liệu cho nhân viên phòng Tổ chức và đại diện một số đơn vị ( nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

Tên nhiệm vụ 6

Nghiên cứu Điều khiển không giới hạn khoảng cách các thiết bị điện trong nhà thông minh thông qua sóng wifi và công nghệ 4.0 ứng dụng vào công tác đào tạo chuyên ngành điện của nhà trường

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Thanh

Lĩnh vực nghiên cứu

Điện

Thời gian bắt đầu

09/2019

Thời gian kết thúc

12/2019

Tóm tắt nhiệm vụ

- Giới thiệu các thiết bị và các phương thức điều khiển trong nhà thông minh

  - Hướng dẫn thiết lập cơ bản Blynk trên điện thoại  để điều khiển thiết bi.

 -Thiết kế phần cứng cho mô hình

  - Lập trình và thiết kế mạch in

 - Lắp ráp mạch và các thiết bị mô hình thực.

 - Xây dựng  bài thực hành trên mô hình cho các học phần:

 + Mạch điện chiếu sáng cơ bản (1 bài),

 + Đo lường và cảm biến (4 bài),

Kết quả đạt được

 - Báo cáo thiết bị và các phương thức điều khiển trong nhà thông minh

 - Báo cáo hướng dẫn thiết lập cơ bản Blynk trên điện thoại  để điều khiển thiết bi.

- Báo cáo hướng dẫn thiết kế phần cứng, Lập trình và thiết kế mạch in.

- Chuyển giao kết quả cho khoa  Điện, phòng NCKH&TNTH :

+ Hướng dẫn khai thác mô hình phục vụ giảng dạy

+ Phần mềm lập trình

+ Các bài thí nghiệm

 

Tin liên quan