Các thiết bị này được lắp đặt triên diện tích 200 m2, bao gồm: Dao cách lý, máy biến dòng điện, máy cắt và máy biến điện áp 110 kV. Đây là các thiết bị thật được lắp đặt trong các các biến áp  110 kV ngoài thực tế. Với mô hình này, học sinh, sinh viên sẽ tìm hiểu được về tính năng, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương thức lắp đặt, sữa chữa, vận hành của các thiết bị trong trạm biến áp 110 kV. Qua đây cũng thể hiện sự lành nghề của đội ngũ giảng viên chuyên ngành điện của nhà trường.

Mô hình này nhằm phục vụ cho việc đào tạo 02 chuyên ngành: “Lắp đường dây tải điển và Trạm biến áp; Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110 kV trở lên”

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị 110KV tại trường:

Media/2_TH1029/Images/21e77247d-1-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/388181677-e-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/57e43fe1c-0-e.jpg
Media/2_TH1029/Images/4aa72a698-3-e.jpg

 

 

Tin liên quan