Mã số:

IETC- SR- 01

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về Tài sản cố định, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Kế toán doanh nghiệp  tại trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh tế Công Nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Thu Hồng

Lĩnh vực nghiên cứu

 Kế toán Doanh nghiệp

Thời gian nghiên cứu

05/2020 – 12/2020

Ngày nghiệm thu đánh giá

17/01/2021 

Kết quả đạt được

+ Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng chuẩn mực TSCĐ cho doanh nghiệp,

+ Nâng cao chất lượng dạy và học môn Kế toán doanh nghiệp tại trường CĐ Công Nghệ và Kinh tế Công Nghiệp,

+ Thúc đẩy sự phát triển hòa nhập giữa chuẩn mực Việt Nam và Thế giới.

+ Có 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

Các giá trị khoa học và ứng dụng

* Giá trị khoa học: Đề tài góp phần hoàn thiện về lý luận vận dụng chuẩn mực kế toán về TSCĐ cho các doanh nghiệp

* Giá trị ứng dụng: Giúp HSSV, giảng viên có điều kiện tiếp cận và hiểu rõ hơn về chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về TSCĐ.

Xếp loại đánh giá

Khá

 

 

Mã số:

IETC- SR- 02

Tên nhiệm vụ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Đinh Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Diệp

Lĩnh vực nghiên cứu

Định hướng nghề nghiệp

Thời gian nghiên cứu

05/2020 đến 12/2020

Ngày nghiệm thu đánh giá

17/01/2021 

Kết quả đạt được

- Giới thiệu được sự hình thành và phát triển cũng như chương trình và ngành nghề đào tạo của trường CĐ Công nghệ và Kinh tế công nghiệp

- Đưa ra được sự cần thiết về nhu cầu tư vấn định hướng nghề nghiệp của học sinh THCS

- Đưa ra được thực trạng việc định hướng nghề nghiệp của học sinh THCS hiện nay trên địa bàn thị xã Phổ Yên; mức độ đáp ứng nhu cầu này.

- Đưa ra được một số biện pháp tác động nhằm định hướng, phát triển nhu cầu định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS

- Đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Các giá trị khoa học và ứng dụng

* Giá trị khoa học:

+ Đã phản ánh được thực trạng giáo dục hướng nghiệp tuy nhiên còn tồn tại một số hạn chế.

+ Mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực trạng chứ chưa làm rõ được bản chất của yếu tố ảnh hưởng đến Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, của các trường THCS, các cơ sở đào tạo trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

* Giá trị ứng dụng: Đề tài có khả năng áp dụng được vào giảng dạy giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh các trường THCS

 

Xếp loại đánh giá

Đạt

 

 

 

Mã số:

IETC- SR- 03

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng có điều chỉnh công suất của phụ tải  đóng, mở từ hai nơi và điều khiển từ xa để phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành điện của nhà trường.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Thị Thanh

Lĩnh vực nghiên cứu

Điện

Thời gian nghiên cứu

05/2020 đến 12/2020

Ngày nghiệm thu đánh giá

17/01/2021 

Kết quả đạt được

- Xây dựng được bài thực hành Điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng đóng, mở từ hai nơi bằng tay có điều chỉnh công suất của phụ tải.

- Xây dựng được được bài thực hành Điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng bằng điều khiển thông minh, có điều chỉnh công suất của phụ tải.

- Xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn thực hành cho các bài thực hành trên.

Các giá trị khoa học và ứng dụng

* Giá trị khoa học: Việc nghiên cứu các thiết bị được sử dụng nhiều và phổ biến trong trong thực tế đưa vào giảng dạy giúp HSSV thêm nhiều kiến thức, kỹ năng có thể áp dụng ngay vào thực tế. Vì vậy đề tài mang tính ứng dụng tốt vào công tác giảng dạy

* Giá trị ứng dụng: Đề tài có thể ứng dụng tốt vào công tác giảng dạy cho HSSV chuyên ngành điện tại nhà trường.

Xếp loại đánh giá

Khá

 

 

 

Mã số:

IETC- SR- 04

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu, Thiết kế xây dựng Mô hình Thực hành thiết bị điện dân dụng phục vụ công tác đào tạo chuyên ngành điện của nhà trường

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Mỹ và Nguyễn Thị Thanh

Lĩnh vực nghiên cứu

Điện dân dụng

Thời gian nghiên cứu

05/2020 đến 12/2020

Ngày nghiệm thu đánh giá

17/01/2021 

Kết quả đạt được

- Mô hình Thực hành thiết bị điện dân dụng dụng hoàn chỉnh của 04 thiết bị Nồi Cơm điện, Bàn là, Quạt điện, Ấm điện. Trên mô hình học sinh tìm hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, hướng sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị.

 - Xây dựng từ (6-8) bài thực hành cho học phần Thiết bị điện gia dụng

Các giá trị khoa học và ứng dụng

* Giá trị khoa học: Đề tài có tính ứng dụng thực tế đối với môn học, dễ thực hiện và thu hút được học sinh.

* Giá trị ứng dụng: Đề tài có thể ứng dụng tốt vào công tác giảng dạy cho HSSV chuyên ngành điện tại nhà trường, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành điện cho học sinh.

Xếp loại đánh giá

Khá

 

Mã số:

IETC- SR- 05

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu biên soạn giáo trình giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mầm non phục vụ cho trung tâm kĩ năng Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Phạm Việt Hà

Lĩnh vực nghiên cứu

Giáo dục kỹ năng sống

Thời gian nghiên cứu

05/2020 đến 12/2020

Ngày nghiệm thu đánh giá

21/01/2021 

Kết quả đạt được

- Xây dựng được giáo trình giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mầm non:

+ Cơ sở lý luận và thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

+ Kỹ năng tự bảo vệ bản thân đối với trẻ mầm non.

+ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

Giá trị khoa học và ứng dụng

* Giá trị khoa học: Đề tài có tính ứng dụng thực tế đối với Trung tâm đào tạo kỹ năng của nhà trường khi đi vào hoạt động

* Giá trị ứng dụng: Đề tài có thể ứng dụng tốt vào công tác giảng dạy cho giáo viên khi soạn bài giảng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mầm non của trung tâm nhà trường.

Xếp loại đánh giá

Khá

 

Mã số:

IETC- SR- 07

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Mẫu thể thức văn bản điện tử phục vụ chế bản, soạn thảo văn bản điện tử trong công tác văn phòng.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Chu Văn Nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý hành chính

Thời gian nghiên cứu

05/2020 đến 12/2020

Ngày nghiệm thu đánh giá

21/01/2021 

Kết quả đạt được

- Báo cáo chi tiết hướng dẫn chi tiết cài đặt ứng dụng.

- Báo cáo hướng dẫn quy trình khai thác sử dụng, sửa đổi các biểu mẫu văn bản điện tử theo đúng thể thức quy định.

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài  cho nhân viên Phòng TCHC và đại diện một số đơn vị .

Giá trị khoa học và ứng dụng

* Giá trị khoa học: Đề tài góp phần giúp các đơn vị trong nhà trường thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức trong chế bản, soạn thảo các văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Giá trị ứng dụng: Giúp cán bộ viên chức trong nhà trường làm việc hiệu quả hơn và tiếp cận được những mẫu văn bản chính tắc khi soạn thảo.

 

Xếp loại đánh giá

Khá

 

Mã số:

IETC- SR- 08

Tên nhiệm vụ

Biên soạn các quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo gồm các Quy trình: Mở nghề đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, Bổ sung chỉnh sửa chương trình đào tạo, Biên soạn giáo trình, Bổ sung chỉnh sửa giáo trình, Tổ chức thi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Hoàng Đức Quỳnh và Phạm Thị Thu Trang

Lĩnh vực nghiên cứu

Quản lý đào tạo

Thời gian nghiên cứu

05/2020 đến 12/2020

Ngày nghiệm thu đánh giá

21/01/2021 

Kết quả đạt được

Các Quy trình đảm bảo chất lượng: Mở nghề đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, Bổ sung chỉnh sửa chương trình đào tạo, Biên soạn giáo trình, Bổ sung chỉnh sửa giáo trình, Tổ chức thi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Giá trị khoa học và ứng dụng

* Giá trị khoa học: Đề tài có tính ứng dụng thực tế đối với công tác đào tạo của nhà trường.

* Giá trị ứng dụng: Đề tài có thể ứng dụng tốt vào công tác Mở nghề đào tạo, Xây dựng chương trình đào tạo, Bổ sung chỉnh sửa chương trình đào tạo, Biên soạn giáo trình, Bổ sung chỉnh sửa giáo trình, Tổ chức thi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Xếp loại đánh giá

Khá

 

 

                                                                                   BAN THÔNG TIN

Tin liên quan