Tin tức
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề thăm và làm việc với nhà trường
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề thăm và làm việc với nhà trường (27/05/2020)

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề TS. Nguyễn Hồng Minh cùng lãnh đạo và cán bộ Tổng cục thăm và làm việc với Nhà trường trong năm học 2019- 2020.

Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2020- 2022
Đại Hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2020- 2022 (25/05/2020)

Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tiến hành Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ XXI, năm 2020-2022.